ಭಾರತ: ವೆಟ್ಟುವನ್ ಕೋಯಿಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ

6691x 19. 08. 2018 1 ರೀಡರ್

ಕಲುಗುಮಲೈನ ವೆಟ್ಟುವನ್ ಕೊಯಿಲ್ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಅಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. 8 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನ.

ಲೆಜೆಂಡ್

ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮಗನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿದನು, ತಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದನು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ವಿಕಿಪೀಡಿ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ