ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈನೆಟೋಸಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು

11291x 20. 09. 2019 1 ರೀಡರ್

ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಇಲಿಗಳ ಕುದುರೆಗಳು, ಮೀನು ಮತ್ತು ಉಭಯಚರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ

ಜೀವನವು 3,8 ರಿಂದ 4,1 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವು ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 550 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು (ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ಉಪಕರಣ). ಮುಂದಿನ 165 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು - ನಂತರ ಮಾನವರಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡವು ಸೇರಿದಂತೆ - ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದವು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು.

"ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನೌಕಾಯಾನವು ಚಲನೆಯು ದೇಹವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವೈದ್ಯ ಹಿಪೊಕ್ರೆಟಿಸ್ ಬರೆದಾಗ 2 000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, "ವಾಕರಿಕೆ" ಎಂಬ ಪದವು "ನೌಸ್" ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಡಗುಗಳು, ನೌಕಾಯಾನ ಅಥವಾ ನೌಕಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ಸರಿಸುಮಾರು 65 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಕಣ್ಣು ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿ ಚಲನೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಕೈನೆಟೋಸಿಸ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್, ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಯಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಗಗಳು) ನೀವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಿರೋಧಿ ಕೈನೆಟೋಸಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ದಿಗಂತ: ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೈನೆಟೊಜಾ

ಚಲಿಸುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭಾವನೆಯು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಇಲಿಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಮೀನು ಮತ್ತು ಉಭಯಚರಗಳು ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿಕಸನೀಯ ಮರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಲೋಳೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ರೇಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಲೋಳೆಪೊರೆಯು ಒಂದು ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ರೇ ಎರಡು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲುಬಿನ ದವಡೆಗಳಾದ ಶಾರ್ಕ್ ನಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಹಲ್ಗಳ ನಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ, ಅವರು ಮೂರು-ಚಾನಲ್ ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ? ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಡಿಗಳು, ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಫಿಷ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು, ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ, ಸುಮಾರು 630 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರಯಾನವು ಕೇವಲ ಆನುವಂಶಿಕ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಕಸನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಲನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಾಗರಗಳು

ಅಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ 0,16 ನಿಂದ 0,2 Hz ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವು ಸಮುದ್ರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಅವಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಮುದ್ರದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ದೇಹವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಮೀನುಗಳಿಗೆ (0,2 Hz) ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಲೆಗಳ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಮಾನವ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರಗಳು

ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮರಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಗರಗಳಂತೆಯೇ ಮರಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ವಿಕಾಸವು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ, ಕಡಿಮೆ ಚಲಿಸುವ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಚಲನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪತನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಕಿಂಗ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮರಗಳು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು ಚಲನೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ನಷ್ಟ, ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಣಿಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಒಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೈನೆಟೋಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವು ಮೂಲತಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಸ್ಕೋಪೋಲಮೈನ್‌ನಂತಹ ನಿಗದಿತ ations ಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಹಿತಕರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವು ಪರಿಸರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (ಕೆಲವರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ). ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಯಾರಾದರೂ ಸಮುದ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೈನೋಸಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೋಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಲನ "ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್" ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಪದನಾಮವಾಗಿದೆ.

ಸುಯೆನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆ

ಡಾನ್ ಮಿಲ್ಮನ್: ಶಾಂತಿಯುತ ವಾರಿಯರ್ ಶಾಲೆ

ಶಾಂತಿಯುತ ಯೋಧನ ಮಿಲ್ಮನ್ ಅವರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ವಾರಿಯರ್ ಪುಸ್ತಕವು ಈ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ: ಇದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಉತ್ತಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಯೋಧರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ - ಫುಟ್‌ಬಾಲ್, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸಮರ ಕಲೆಗಳು, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಹಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವ ಚೇತನವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾನ್ ಮಿಲ್ಮನ್: ಶಾಂತಿಯುತ ವಾರಿಯರ್ ಶಾಲೆ (ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಯೆನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)

ಡಾನ್ ಮಿಲ್ಮನ್ ಥಾಟ್ಸ್ - ಚಲನಚಿತ್ರ

ಡಾನ್ ಮಿಲ್ಮನ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಶಾಂತಿಯುತ ಯೋಧ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಮಿಲ್ಮನ್ ಸಹ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ಸಾರಾಂಶ (© Šidy TV)

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ