ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಚಾರ್ಟರ್

3269700x 21. 03. 2017 1 ರೀಡರ್

ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ "ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಚಾರ್ಟರ್", ಝೆಕ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ವಾಕ್ಲಾವ್ ಹಜೆಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು 1348 ವರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ನೋ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿದೆ. 1516 ನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಸಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಜೆಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜೋಸೆಫ್ ಪೆರ್ವಾಲ್ಫ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ನಕಲನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 1551 ನಲ್ಲಿ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೋಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, 1596 ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು 1601 ನಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.

ನಾವು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ....

"ನಾವು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ಫಿಲಿಪ್ ಮಗನಾದ ಮೆಸೆಡಾನ್ನ ರಾಜ, Nectanabu ಮೂಲಕ ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಗುರು ಮಹಾನ್ ಮಗ ವಿಶ್ವದ ವಿಜೇತ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ, ಮೇದ್ಯರ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು, ಗ್ರೀಕ್, ಸಿರಿಯನ್, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾದ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆಕ್ರಮಣ.

ಸ್ಲಾವಿಕ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಜನರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಭಾಷೆ, ಶಾಂತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ದಣಿವರಿಯದ ಹೋರಾಡಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಯಾರೂ, ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಆದರೆ ಕುಲದ ನಿಮ್ಮದೇ ಆ ವಾಲ್ನಟ್ ತನಕ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

12 ನ ಮಹಾನ್ ನೈಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಸ್, ಗುರು ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೊ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ದೇವತೆ ಮಿನರ್ವದ ಮಹಾನ್ ದೇವರುಗಳ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವರ್ಷ.

ಇದರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು - ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ 11 ರಾಜಕುಮಾರರ ಒಂದು ಬ್ರೇವ್ ನೈಟ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಮಗನಾಗದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. "

(ರಷ್ಯಾದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು 1541 ನಿಂದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಈ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ 673 ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಮೂಲ ಪಠ್ಯ

ನಾವು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ಫಿಲಿಪ್ಪೊ Krale Macedonskeho W ಅತ್ಯುತ್ತಮ knýžetstwý, Rzeckého Cysařstwý začatel, ಗುರು ಸನ್ welikeho, Nectanabu ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ, přyznawatel Brajmanskych (ಬಹುಶಃ Bragmanskych) ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಸೂರ್ಯನ ಮತ್ತು Miesyce, potlačytel ಪರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ Kralowstwý, ಶ್ರೀ Swieta wychodu ಸೂರ್ಯನ ಅಪ್ ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ, Puolo nocy ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೆ.

Oswycenemu Slowanskemu ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ jých, ಕರುಣೆ, ಶಾಂತಿ, ವೈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ pozdraweny ಮತ್ತು NAS W Swieta zprawowaný ನಂತರ nassych namiestkuow budúcych.

ಆದ್ದರಿಂದ, W ODIEN ಬ್ರೇವ್ ಹರವಿನ pomocnycy, Bojowny, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ wždycky prytomni ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬ್ರೌಸ್ಮಾಡಿ prawdomluwný ಮತ್ತು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ, ದವ ಏರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು přenassyme, WAM swobodnie, ಮತ್ತು wiečnost ಆಗಿತ್ತು, Puolo ನಿಂದ wssecku ಭೂದೃಶ್ಯದ Swieta ಭೂದೃಶ್ಯದ ಅಪ್ nocy ಯಾವುದೇ nesmiel ಮನೆಯ, ಅಥವಾ ಕುಳಿತು, ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ Wlaskych poledných, ಅನನ್ಯ Wassy. ಮತ್ತು ಹಂದಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ obywaje, ವೈ Služebnýk ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ wass Služebnýcy wassych potomkuow ಇರಲಿ:

ಡಾನ್ Miestie Nowy W, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ nasseho ಆಧರಿತ: welikém ತೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದ, rzečeném Nylus: ಸಮ್ಮರ್ಸ್ Dwanactého Kralowstwý powoleným welikych Bohuow, ಗುರು, ಮಂಗಳ, ಪ್ಲುಟೊ ಒಂದು ದೇವತೆಯರ Minerwy weliké ಜೊತೆ nassych:

, Knýžat ಮತ್ತು ಇತರ ಹನ್ನೊಂದು, ನಾವು sessli ಇಲ್ಲದೆ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ವೇಳೆ Swieta wsseho Diedice zuostawujeme ಆಗಿದೆ: ಬ್ರೇವ್ Rytýrz ಹರವಿನ Lokoteka: ಈ wiec jsu Swiedkowe.

ಮೂಲವನ್ನು ಝೆಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಜೆಕ್ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 500 ಬಿರುಸಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚಾರ್ಟರ್ನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರೀಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಚಾರ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯುರೋಪ್ನ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಬೇಕು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ?

ನಾವು ಮೆಕೆಡಾನ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ದೂರದ ಹಿಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಟರ್ 12 ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಆಡಳಿತದ ವರ್ಷ. ಈ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಮುಂಚಿನ 324 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, "ಕಾಡು, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ" ಯುರೋಪನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂದು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ - ಯೂರೋಪಿನ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾಡು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೆಕೆಡಾನ್ಸ್ಕಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು "ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ" ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಾಳಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ಅನೇಕ ರಾಜರು, ಮುಖಂಡರು, ರಾಜಕುಮಾರರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ಅವನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಳಜಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಇಂದು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೋಲಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಗಳನ್ನು ವಿಮೋಚಕರು ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನಗರಗಳು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ - ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಕೂಡಾ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪೌರಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಗರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡುವಿನ ನಾಗರಿಕ ಯುದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ರಾಜಿ ಮಾಡಿತು. ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಗೊಣಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾತ್ರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಮರಳಿ ಬರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ "ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೆಸ್ಟ್" ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯೂರೋಪಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಗ್ರೀಸ್, ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯಾ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ರೊಮೇನಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ, ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೋಮರ್ನ ಖ್ಯಾತ ಟ್ರೋಜನ್ ರಕ್ಷಕರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಯುರೋಪಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಾಚಿದಾಗ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಲೇಖಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಿ. 5 ನಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರೊಕೊಪಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾವ್ರಿಯಸ್ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. - 6. ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಶತಮಾನ. ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಚಾರ್ಟರ್

"ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಸೆಡೋನಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ಗೆ", ಒಂದು ಮಹಾ ಯೋಧರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೈಯಿಂದ ಯೂರೋಪಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ವಿಷವುಳ್ಳ ಒಂದು ಚಾಕು. ಸಹಸ್ರವರ್ಷದ ಪೆನ್ನ ಏಕೈಕ ಒತ್ತಡವು ಯೂರೋಪ್ನ ಏಕತೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ತೊರೆಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಊಹಿಸಬಾರದು. ಯೂರೋಪ್ನ ವಿಜಯದ ಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಈ ಸಮರಕಾಯಕ ಶಕ್ತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು?

ಮಧ್ಯಯುಗದ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಷ್ಯಾದ, ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರರೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಸಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ವರ್ಗಗಳಿವೆ ಸಾಮಿ ತ್ಸಾರ್ ಐವಾನ್ ರಣಭಯಂಕರ ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ನೇಮಿಸಲಾದ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

ಇದು ಮಹಾನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ಯುಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ 6 9 ಶತಮಾನಗಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ. ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಭಾಷೆ ರೈನ್, ದ ಥೇಮ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ

ಮತ್ತು ಇದು ಯುರೋಪ್, ಜರ್ಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೆನ್ರಿ ಫೌಲರ್ ಆಫ್ ಹೆದರಿ "ಕಾನೂನು ಮಾಲೀಕರು", ವರ್ಷಗಳ 919 ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ - 936, ಎಲ್ಬೆ ದಾಟಿ ದೇಶದ ಸಾಗಿ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು lutici ಮತ್ತು ಸ್ಲಾವ್ ವಿರುದ್ಧ "ಡ್ರಾಂಗ್ ನಾಚ್ ಕನ್ಯಾ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಒಟ್ಟೊ I (936 - 973) ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಯುರೋಪ್ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ "ಕಾನೂನು ಮಾಲೀಕರು" ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಹಸದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ಎರಡನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದವು, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ; ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ. ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಸೊವರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ದದ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಪೈಪೋಟಿ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ನರು ಇಲ್ಲದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಶಕದ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಧರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೌದು, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರನಿಂದ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧವು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಲಾವ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. "ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮಾಲೀಕರು" ನಾಶವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಯುರೋಪ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಬಹುದು.

ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉರಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬದಲಿ ಜರ್ಮನ್ನರು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಊಹೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗುಲಾಮರು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಯುರೋಪ್ನ ಇಡೀ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಹ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ.

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಸಿಡಾನ್ನ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಏಕ ಮೂಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯೂರೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಲೇಖಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ಬಂದವು. ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ಅಪಾರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಈ ದೈಹಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ರೋಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 4 ನಲ್ಲಿ. - 5. ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು "ಅನಾಗರಿಕ" ಯೂರೋಪ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿತು.

ಕ್ಲೊವಿಸ್ ಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (481 - 511) ನಂತರ ಅವರ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ರೋಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಒಂದು ಮರ್ತ್ಯ ಶತ್ರು ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಫ್ರಾಂಕಿಶ್ ದೊರೆಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಚಾರ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ಲೋಡ್ವಿಕ್ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ 495 ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಿರ ಜರ್ಮೇನಿಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ರಾಜಕೀಯ ಯುದ್ಧದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸನ್ನದಿನ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಲವಾದ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬೀಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಷ್ಯನ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೊದಲ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾವ್ಗಳು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದವು, ಇದು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಗೌಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ದೃಢೀಕರಣವು ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ "ಗಲಿಷಿಯಾ", ಮೂಲ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ "ಹಾಲೆ", ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾವ್ಗಳು ಜರ್ಮನರಿಗೆ ಮೊದಲು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು

ಪುರಾತನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೀನುಗಳು - ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿ - ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ರಷ್ಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಗಾಲಿಸಿ" (ಗ್ಯಾಲಿಸಿ) ಎಂಬ ಪದವು "ಸ್ಲಾವಿ" (ಸ್ಲಾವಿ) ಎಂಬ ಪದದ ಪಕ್ಷಿ ಕಾವಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ಯಾಲಿಕ್ galičané staroslovanským ಬುಡಕಟ್ಟು "Kaveka" ಮತ್ತು ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಬುಡಕಟ್ಟು "nightingales" ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ-ಪೋಷಕರು ಹಕ್ಕಿ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಪೈಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು počítajícím ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ.

ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಾವು ರೋಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ ಹೊರತು ಜರ್ಮನರು ಮತ್ತು ಸ್ಲಾವ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಜರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ, "ಸ್ಕೆಲೆವ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು "ಗುಲಾಮರ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಜರ್ಮನ್ನರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅಧೀನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ "ಗುಲಾಮ" ಎಂಬ ಪದವು ಒಮ್ಮೆ-ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪಕ್ಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಲ್ಡ್-ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರು ಪಕ್ಕದ ಅವಲಂಬಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ "ಚೂಲಾ" ಮತ್ತು "ಕ್ಶ್ಟೆಜ್" (ಕೋಸ್ಸೆಜ್) ನಂತಹ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜರ್ಮನ್ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು "ಮನುಷ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಸೈನಿಕ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪತನಗೊಳಿಸಿದರು

IV ರಲ್ಲಿ. ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯೂರೋಪ್ನ ಜರ್ಮನಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು Hunes ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಂಗಡಗಳು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರಾಜನ್ ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಯೋಧರು ಒಮ್ಮೆ ಎಂದು, ಕಿಂಗ್ ಪತನಗೊಳಿಸಿದರು ಕಾಲುಗಳ ಹನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾವ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನಲ್ಲಿ ಲೇ. 5 ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. - 6. ಶತಮಾನದ ಕ್ರಿ.ಶ., ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅದರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಲೈಕ್ USSR ನ ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆರನೆಯ ಶತಮಾನ AD ಯಿಂದ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನ ಲಿಖಿತ ಇತಿಹಾಸವು 4 ಸಾವಿರ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಶತಮಾನ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದವರ ನೇರ ವಂಶಸ್ಥರು.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

3 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು "ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ನ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಚಾರ್ಟರ್"

 • ಡೇವಿಡ್ ಡಾಸನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ.

 • ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೋರಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೋರಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

  ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ

  ಮರೆತುಹೋದ ಇತಿಹಾಸ, ಈಜಿಪ್ಟ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತಿಹಾಸ.

  • ಜಬ್ಲಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

   ಇದು ಚಿಂತನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ (ಬಹುಶಃ ಯೋಚಿಸುವುದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ). ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಮಾನದಿಂದಾಗಿ - ಝೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ