ಹೋಪಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುನಾಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ

140649x 24. 09. 2019 1 ರೀಡರ್

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ನೋಡುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾದರಿಗಳು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಹೋಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು - ಹೋಪಿ ನೈ w ತ್ಯ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಅಮೆರಿಕದ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಅವರನ್ನು ಹಳೆಯ ಜನರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜೀವಿಗಳು

ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಅನುನಾಕಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸುಮೇರಿಯನ್ ಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭೂಮ್ಯತೀತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಮತ್ತು ಸುಮೇರಿಯನ್ನರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಹೋಪಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಸುಗಳು ಕ್ಷೀರಪಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು, ಹೋಪಿ ಇರುವೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಅನುನ್ನಕಿಗೆ ನೇರ ಲಿಂಕ್

ಇರುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಇರುವೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪದ ಹೋಪಿ ಅನು ಸಿನೊಮ್‌ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಅನುನ್ನಕಿಗೆ ನೇರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ದೇವರನ್ನು ಅನು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು - ಮತ್ತು ಇದು ಹೋಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವೆಗಳ ಪದವಾಗಿದೆ. ನಾಕಿ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದಾದ ಪದ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಹೋಪಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅನು-ನಾಕಿ ಇರುವೆ ಪದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇರುವೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುವಾದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅನು-ನಾಕಿಯನ್ನು ಭೂಮ್ಯತೀತ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೋಪಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇರುವೆಗಳು ಭೂಗತ ಆಳದಿಂದ ಬಂದವು.

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಪದವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ. ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಓರಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ. ಓರಿಯನ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಯೆಡ್ಸ್ನಂತಹ ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ.

ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇರುವೆಗಳು

ಹೋಪಿ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಸೇವರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಪಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಭೂಗತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದುರಂತದ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಕಲಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮೇರಿಯನ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಪಿ ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಲಿಸಿದವು. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಅದು ನಂತರ ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದಯಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು.

ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಂಥಿಲ್

ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹೋಪಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನಗರ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು, ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಂಥಿಲ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಗರದ ರಚನೆಯು ಕಿವಾಸ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದೆ - ಹೋಪಿ ಎಂಬುದು ಭೂಗತದಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಿನ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಏಣಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂತಹ ನಗರವು ಚಾಕೊ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದೆ - ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಭೂಗತ ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿವೆ. ಹೋಪಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.

ಚಾಕೊ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಡಿಎನ್‌ಎ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ (800 - 1250 AD) ಆಳಿದ ತಾಯಿಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 2017 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 14 ಮಾನವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ. ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಾಕೊ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ನಗರವು ಅಪರಿಚಿತ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು, ಅದು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅನಾಸಾಜಿ ಇದ್ದರು. ಅನಾಸಾಜಿ ಮಾತೃ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಹೋಪಿ ಮತ್ತು ಜುನಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವಿತ್ತು.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಅದೇ ಅನಾಹುತದತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

"ಹೋಪಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುನಾಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ"

  • ಸಮುದ್ರ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ:

    "ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈಪರ್ಬೋರಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನೇರ ಜ್ಞಾನ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಮಾನವಕುಲ ಬಂದಿತು. ಇದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾವ್‌ಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದರು - ರಷ್ಯನ್ನರು, ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು, ಸುಮೇರಿಯನ್ನರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಭಾರತವು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಾವಳಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಧಾರಿತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಹಗಳ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಉತ್ತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಬೋರಿಯಾ ಎಂದು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈಪರ್ಬೋರಿಯಾವು ಒಂದು ಮೂಲಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ, ಆದರೆ ಐಹಿಕ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ”

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಲು