ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆ

83760x 10. 01. 2020 1 ರೀಡರ್

ಮೈಕೆಲ್ ಎಂಡಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಧ್ಯೇಯ: "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಅವನನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ."

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶವು ರೀಡರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೀತಿಕಥೆ ಎಂದು ನಾವು ಓದಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ದೂರದರ್ಶನ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳು ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ನಿಕೋಲಸ್ರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಜನರ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ರೋಗ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ನಾಯಕನು ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಓದುಗನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಅದೇ ಬಲದ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬಂದು ರಚಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯಾಗಿದೆ, ನಾವು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ, ಮೈಕೆಲ್ ಎಂಡೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನಂತ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಪಠ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ

ಪುಸ್ತಕವು ಮುಳುಗಿದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಬಾಲ್ಟಜಾರ್ ಬಸ್ಟಿಯನ್ ಬಕ್ಸ್. (ಇದು. "Buchs" = ಪುಸ್ತಕ) ಬಹುಶಃ ಅವರು ತನ್ನ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಯತೆ ಮೋಜು ಪೋಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕರು ಅವರು ಕರೆದರು ಕೈರೋಸ್. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯವನು ಪರಿಶೀಲನಾ ಗುರುತು ಕಾರ್ಲ್ ಕೊನ್ರಾಡ್ Koriander ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮಾರು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಟ್, ಮತ್ತು Bastiánův ಜೀವನದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ Koriander ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಆಕರ್ಷಕ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ Neverending ಪುಸ್ತಕಗಳು, ... ಭೂತ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಉತ್ಸಾಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುಟಗಳು ಮುಳುಗಿತು ಆವರಿಸಿರುವ ಸ್ವತಃ ಸುತ್ತಿ , ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕನಸು - ಬಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಹವ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇದೆ ಹುಡುಗ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಪುಸ್ತಕ ಎಂದರೇನು? ಪುಸ್ತಕವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ವತಃ ಬಾಸ್ಟನ್ನಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ- ನೀವು ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಎಂದರೇನು? ಆಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಅವಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ಬದುಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದವಳು. ಬಾಸ್ಟನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಗುವಿನ ಮೂಲರೂಪದ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ: ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ (ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಗಾರರಿಗೆ (ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ) ಬೆದರಿಕೆ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹತಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ, ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು ಬಾಸ್ಟನ್ನನ್ನು ಬಷಿನ್ಗೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಸ್ಟನ್ನ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಿರುಗಾಳಿ

ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಆತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜೆಪರ್ಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ತನ್ನ ರಾಣಿ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು - ಅವರು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು -, ಕಾಡುಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ; ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಕುರುಡು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಂಪ್ರಾಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳು ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರನಲ್ಲ: "ಚೈಲ್ಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ನಾಟ್ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಬಳಸದಿರಲು, ಆಳುವ ಎಂದಿಗೂ, ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಏರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ನೋಯಿಸುವ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಮೊಕದ್ದಮೆ. ಅವಳ ಮುಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು: ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ, ಸುಂದರ ಅಥವಾ ಕುರೂಪ, ತಮಾಷೆಯ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಮೂರ್ಖತನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಎಂಬುದನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು. ಅದಿಲ್ಲದೇ, ಏನೂ ಮಾನವ ದೇಹದ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ ಇದು ಹೃದಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅವಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ತೂಕ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಚಿಂತೆ. ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರು ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಳಿವಿನ ಅಪಾರ ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥ. "

ದಂತದ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ರನ್

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಟಿನ್ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಮೊದಲು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದನೆಂದು ಅವನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮರಣದ ಮಮ್ಮಿ ಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಸ್ಟೀನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ: ಅವನು ತನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ನಿರರ್ಥಕವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ ಮತ್ತು ಅವನು "ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ" ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ನಾವು ನೆವೆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ Bastiánův ಡ್ಯಾಡಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನೋವಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ವಯಸ್ಕರು, ಮತ್ತು ಅವರು "ಸತ್ತ ದೇಶ" ನಿರೂಪಿಸುವ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಆಗಲು (ಕಲ್ಪನೆಯ ದಿ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನಂಥ ಭೀತಿಗಳಲ್ಲಿ). ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಇನ್ನೂ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ "ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ" ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ.

ಆರಿನ್

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಒಂದು ಮೂಲರೂಪ ಅನಿಮ್ಯಾಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತ ರೋಗ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ: ಕೇವಲ ಅವಳು ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಯಿತ ಅರೆನ್ ಅನ್ನು ನಾಯಕ ಅಟ್ರೆಜ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೇರನ್ನ ಸೆಂಟೌರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. Cairon (ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಿರಾನ್ ಪ್ರಕಾರ) ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೈದ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ. ಸೆಂಟೌರ್ನ ಮಾನವ ತಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಮಾ ತನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜೀವನದ ನವೀಕರಣ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನೋವು ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೂರವುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಟ್ (ಕಿರಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ) ಆಫ್ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಆಘಾತ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ರೀತಿಯ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಇತರರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು. ಕೆಯರೋನ್ ಮೂಲಕ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಟೆರೆಸ್ನ ಮಗುವಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ - - ದೇಶದ ತಂದೆಯ ಸಜೀವಚಿತ್ರಿಕೆ / ಆತ್ಮ ಗುಣವಾಗಲು ಅತ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯ ವಾಸಿ ಹುಡುಕುವುದು. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರೆಜ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ಔರನ್ನ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಿರುಗಾಳಿ

"ಆರಿನ್ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಕೇರನ್ ಅಟ್ರೆಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಿನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇದೀಗ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ, ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕಾರತೆ, ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ಹುಡುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಳಬೇಕು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಗೆ ನೀವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಬಾರದು. ಎಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅಟ್ರೆಜಾ! "

ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ:

"ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ ಕರುಣೆಯಿಂದಿರಿ.
ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸು. "
(ಲ್ಯೂಕ್ 6,36-38)

ತನ್ನ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಕ್ಷಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಇಲ್ಲ"ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತರುವಾಯ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು." ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಅಥೆಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು "ಎಲ್ಲರ ಮಗ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಚಿಹ್ನೆ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರೆಜ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಹೊಂದಿರುವ ನೆರಳಿನ, ಕಪ್ಪು ಜೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. (ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಕೇತ).

ಕೆಯೊರಾನ್ ನಂತರ ಇತರ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳಂತೆ ಕಥೆಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ "ಅದೃಷ್ಟ ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೆರಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ. "ನೆವೆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತರ ನಾರುಗಳ ಎಲ್ಲೋ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಶ್ವದ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮ, ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಇತರ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರೂಪಕನ ಮುಕ್ತ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಕಥೆಗಳು ಇಡೀ ಹಂಜಿ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಪದಗಳನ್ನು "ಕೆಲವು ಬಾರಿ", ಕೋರಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಪೆರಿಯ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತನು, ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯಾಗಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇರೆಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರೆಜಾಕ್ಕೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ರನ್

ಅರ್ಟರ್ನ ಕುದುರೆಯು ಅರ್ಟಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೂಲಕ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತ ಭಯಾನಕ ನಿಕೋಲಸ್ನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಕೋಟಿನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವು ಏನೂ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಹನೀಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮಹಾನ್ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆನ್ನೇರಳೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅವನ ಮುಖವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಟ್ ಅವನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ, ದುಃಖದ ಜೌಗುದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೊರ್ಲಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರೀತಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ (ಗೋಲ್ಡಿಲಾಕ್ಸ್ Jiřík ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ನೆರವಾದ ತನ್ನ ಜೀವಿಗಳು. ಅರ್ಥಾತ್, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗತಕಾಲದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ನಾಯಕ ( "ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮ") ಹೋಗಲು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದೆ ತ್ಯಜಿಸಿ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಟ್ರೆಯು ಪಡೆಯಿತು ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಯಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಟೆಗಾರ ಶರಣಾಯಿತು. ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಥೀಮ್, ಇದನ್ನು ನಾಯಕ (ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜೆಲ್ ನಂತಹ) ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದು (ಉದಾತ್ತ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ನೇರಳೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮರಣಿಸಿದ ತಾಯಿಯ ಆತ್ಮದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾಯಿ ಮೂಲಮಾದರಿ).

ದುಃಖದ ದುಃಖಕರ

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಲಾಕೃತಿ

ಮಿಡತೆ Artax ಶೋಕಾಚರಣೆಯ ಜವುಗುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಳುಗಲು ಇನ್ನೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ,, ಹತಾಶೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ Childlike ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಉಳಿಸಲು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೂರ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ Auryn Artax ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಟ್ರೆಯು, ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆ ನಾಟ್ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಟ್ರೆಯು ತನ್ನ Auryn ದಾನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಅವರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. Artaxovým ಕೊನೆಯಾಗಿ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿಗೂ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಈಗ ನಷ್ಟದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಂದೆ ಅನುಭವ ತಾಯಂದಿರು ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಸ್ವತಃ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಸಂಕೇತ ಅನುಭವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ನಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ: ಅವರು ಅಳಲು ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗು ಇತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾಗೆ ಏನು ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಸರು ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ.

ಮೊರ್ಲಾ

ನಾವು ಮಹಾನ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ? ಆಗ್ನೆಸ್ ಹಳೆಯ ಮೊರ್ಲಾವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಕಪ್ಪು, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಆಮೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಬೆಟ್ಟ (ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೊರ್ಲಾ ಸ್ವತಃ), ಗುಹೆ, ಜವುಗು, ಆಮೆ: ಇವುಗಳು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಮೂಲಮಾದರಿ: ಯಾವ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು? ಮೊರ್ಲಾ ನೆನಪುಗಳ ಅನಂತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ (ಹಳೆಯ ತರುಣಿ, ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದಂತೆ), ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸ್ಥಿರ, ಮಸುಕಾದ ಮತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೊರ್ಲಾ ಒಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮೊರ್ಯೂಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಚಿತ್ರದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೊರ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರಿನ ಸಂಭವನೀಯ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿವರಣೆಯು "ಸತ್ತ ಜ್ಞಾನ" (ಮೋರ್ + ಲೋರ್)

ಮೊರ್ಲಾ

"ನಾವು ಹಳೆಯವರು, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯವರು. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವವರು ತುಂಬಾ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ದಿನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಯಬೇಕು, ಜನನ ಏನು ಸಾಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರರದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವು, ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕಾರತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಏನೂ ನಿಜವಲ್ಲ. ಏನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. "

ಮೊರ್ಲಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಅವರ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಮರಣಹೊಂದದ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನಗಳ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು! ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸದಿರುವ ಅವರ ವರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. Morla ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯುವ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಜೌಗು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ Morlina ಮಧ್ಯಮ ಕಮಲದ ರೀತಿಯ ಉಳಿಯಿತು ಎಂದು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ. (ಒಂದು ಜವುಗು ಪಾಚಿ ಬೆಳೆದ ರಲ್ಲಿ ರಾಕ್) ಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ - ಆದರೆ ದೇಶ ಸತ್ಯ ಎದುರುಬದಿಗಿದ್ದ ನಿಂತು (ಕೊರಿಯಾ, ಗುಲಾಬಿ, ಕಮಲ). . ಅಂದರೆ ಡೈ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು - - ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಇದು ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೇಬಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ (ಕೊರಿಯದಂತಹ) ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮೊರ್ಲಾ ಡಾರ್ಕ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಂತ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನಾಸಕ್ತಿ Morly ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ / ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಭ್ರಾಂತಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ವೇಳೆ - ಆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನು, ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಸೀನತೆ ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು-ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುಭಾರ ವರ್ತನೆಗಳು umrtvujícího ಆತ್ಮದ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಡೀ ತಂದೆಯ ಅಂತರಂಗ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸತ್ತು ಮರು ರಚಿಸಲು (ಮತ್ತೆ) ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜೀವಿ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲರೂಪದ ರಚನೆಗಳು. ನಾವು ನಿದ್ರೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ "ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದಂತೆಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಮೋರ್ಲೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋರಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಗುಣವಾಗಲು ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ. "ಮಗು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಹಳೆಯವಳು. ಅವಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು. ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ... ಮಗುವಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ನಂತರ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. " ಇನ್ನೂ, ಮೊರ್ಲಾಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಗುಹೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಯಾರು ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಅವನು ದಕ್ಷಿಣ ಒರಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುರುಲಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ರೆಜ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮುಳ್ಳು ಪ್ರಾಣಿ ಹೀಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ. ಇದರ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತೋಳದ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ತೋಳ ಅಥವಾ ತೋಳವು ದೇವಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಹೆಕಾಟೆ, ಇದು ತಾಯಿಯ ಮೂಲರೂಪದ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಗ್ರಾಮುಲ್

ಡೆಡ್ ಪರ್ವತಗಳ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಟ್ರೆಜ್ ಏರುತ್ತದೆ (ಟಾಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೊರ್ಡೊರ್ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ) ದೊಡ್ಡ ತಳವಿಲ್ಲದ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಜೇಡ ಜಾಲವು ಬಿರುಕು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೇಳಿನ ಜೀವಿ ಯಗ್ರಾಮುಲ್ಗೆ ಕೇವಲ ಹತಾಶ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿ ಒಂದೇ ಘನ ದೇಹದ ರೂಪಿಸಲು, ಆದರೆ ಅವರ ದಟ್ಟವಾದ ಸಮೂಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹಾರ್ನೆಟ್ರ, ಹಾಗೆ buzzed ಇದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಣ್ಣ ಉಕ್ಕಿನ ನೀಲಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳು, ಕೂಡಿದೆ." Ygramulul ಆಫ್ Odulu ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್. ಔರ್ಯು ತಾಯಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ರಾಗನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು Ygramul ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅವರ ಆಹಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ,: "ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾಗ್ರಾಮುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. . ತನ್ನ ಕಚ್ಚುವುದು ಅವಕಾಶ ವೇಳೆ - - ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ sebevzdálenějším ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀವು ತಿಳಿದ "ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟ್ರೆಯು ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು (ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ) ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇಯಲ್ಲಿ, ತೋಳವು ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಖಾಲಿ ನಿವ್ವಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಯಾಗ್ರಾಮುಲ್ ಎಂದರೇನು - ನಾಯಕನು ಹಳೆಯ ಆತ್ಮದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಉದಾಸೀನತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ? ಕೊನೆಯ ಪದರದ ಉದಾಸೀನತೆ? ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಏನು?

ಸ್ಟಮನ್ ಅಥವಾ ಶಿಟ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾರ್ನೆಟ್ ಚುಚ್ಚುವುದು ಜಾಯ್ ದರಿದ್ರ ಬಲಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿ - ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ - ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ Bastiánův ತಂದೆ ಸಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಯಾತನಾಮಯವಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಗಿದೆ. ನಷ್ಟ ಆಳವಾದ ಅವನದೇ ಆದ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಲೈಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಸೀನತೆ morousovité morula ಆಗಿದೆ, ಭಯಾನಕ ಅಪರಾಧ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅವಳ ಉಳಿಸಲು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ನಷ್ಟ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯ ದುಃಖ, ದುಃಖ ಪ್ರಬಲವಾದ. ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕ erýnie dorážejí ಕನಿಕರ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ (ಅರ್ಥ "ಅದೃಷ್ಟ" ಎರಡೂ ಅಥವಾ "ಸಂತೋಷ") ಮೋಡಗಳುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸುಖದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಾನವನ ಆತ್ಮವು ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫಾಲ್ಕೋ. ಡ್ಯಾಡಿ ಆತ್ಮದ ಭಾರೀ ಬಿರುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಲೆಗೆ ಅವಳ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಇತ್ತು.

ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೇ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಯಾವುದೇ ವೇಗದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ - ಫಾಲ್ಕೊನ ಅಸಹಾಯಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಫಾಲ್ಕೊ

ಇಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಅಟ್ರೆಜ್ರ ಮಿತ್ರರಾದರು. ಅಟ್ರೆಜಾಗೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಾಗ ಫಾಲ್ಕೊ ಯಗ್ರಾಮುಲ್ ರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿಷದಿಂದ ಅವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಒರಾಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟ್ರೆಜ್ನ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಾಕು.

ಎರಡು ಆಸನಗಳು

ಆತ್ಮವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಹಂತವಿದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಕೋ ಇಬ್ಬರೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವಾಗ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಲ್ವೆಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ: ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮಹಿಳೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇವೆ. "ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ರಾಗನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇತಾದಾಗಲೂ ನಾನು ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ - ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಸರಿ. " ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ರಾಗನ್ ಅಪರಿಮಿತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತ, ಮುಗ್ಧ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ Urgla ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಡುಗೆಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧದ ಆರೈಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ Engywuk Uyuálina orácula ರಹಸ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಟ್ರಿಯಾಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

"ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಯುಯುಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದು?" ಅಟ್ರೆಜ್ ಕೇಳಿದರು.
"ಹೆಲ್!" ಎಂಗೈವಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡವು. "ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲುಗಳಂತೆಯೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನೇರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? "
"ನೀವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇದ್ದೀರಾ?" (ಯುಯುಲಲ್ಸ್)
"ನೀವು ಏನು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಿರಿ!" ಎಂಗ್ವಿಕ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರುಚೂರು. "ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರ. ಒಳಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. "

ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು, ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಭೇದಿಸಬಹುದು. ಎಂಜಿಯುಕ್ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಂತರ, ಎಂಜಿಯುಕ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು "ಸಿಂಹನಾರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ." ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ:

"ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲ ಮತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
"ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಇದು ಗುಹೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬಂತು. "ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್! ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಿದುಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಣಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ! "
"ಇಲ್ಲಿ ಅದು!" Engywuk ಸಿಗ್ದ್. "ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅವರು ಸರಿ."

ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಿರಿಕಿರಿಎಗ್ವಿಕ್ ಅಟ್ರೆಜ್ ಅವರು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾದು ಹೋದರೆ, ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಓರಿಯಕಲ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ - ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾರದು. ಅವನ ಮುಂದೆ ಮೂಕರಾಗಿರುವವರು ಮೌನವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಮೂರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್

ಮೊದಲ ದ್ವಾರವು ಎರಡು ಸಿಂಹನಾರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಪರಸ್ಪರರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅವರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ - ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲಾರರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Atre, ನಿಖರವಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ನಿಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಿಷನ್ ಕಾರಣ. ಎರಡು ಸಿಂಹನಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟುಗಳ ಹರಿವು, ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊರಬಂದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ "ಮೌನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು" ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹನಾರಿಗಳು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ರೇಸ್ 12

ಎರಡನೇ ದ್ವಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಯ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಾನು ನೋಡಿದ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ನೋಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ, ದುಃಖದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ: ಹೌದು, ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ಟಿನ್ ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬದಿ ವಯಸ್ಕ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. Atray ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ, ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಏನು ಅವರು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇವಲ ಹಾದುಹೋಗುವ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಶೋಧವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ನೈಜ ಹಕ್ಕು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಟರೀಸ್ನ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಈಗ ಓದುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರನೆಯ ಗೇಟ್ ಒಂದು ಕೀಲಿಯಿಲ್ಲದ ಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಬಯಸದೆ ಇದು Atrej ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಸ್ಟಿನ್, ಇದು ಆಟ್ರೆಯು, ಈಗ ಮುಗ್ಧ ಮಗು, ಸಹಜವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ. ಮೂರನೇ ಗೇಟ್ ಝೆನ್ ಅನುಭವ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು neúsilí ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಗ್ಧತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇದು ಆಟ್ರೆಯು ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನಾಯಕ ಯುಯುಲಾಲಾ ಮೌನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಉಳಿಸಲು, ಅವರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಗಳು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕು ಗಾಳಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನನ್ನು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:

"ನೀವು ಯಾರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆ?"

ನಂತರ ವಿಂಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿನ ಅಟ್ರೆಜ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ - ಆರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಾಲ್ಕಾ ಇಲ್ಲದೆ.

ಜಿಮಾರ್ಕ್

ಅಜ್ರೆಜ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಪ್ರೇತ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಲೆಯುತ್ತಾನೆ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಮರಳುಭೂಮಿಯ ನಗರದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹತಾಶ, ಮಂಕಾದ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹತ್, ಹಸಿದ ತೋಳದ ಚೈನ್ಡ್ನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಮಾನವು ನಿಕೋಲಸ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಗಾಯಾ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿದರು: ಅಟ್ರೆಜ್ ಮತ್ತು ಜಿಮಾರ್ಕ್, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಮಂದಿ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಫ್ಯೂಚರ್ ತಾನೇ "ಯಾರೂ" ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ತನ್ನ ಹುಡುಕಾಟದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ...

ವೆರ್ವೂಲ್ಫ್ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದನು, ಅದು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮದ ಅಂಧಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾನ ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. "ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ," ಅವರು ಬೆಳೆದರು, "ಆಗ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ."

ಫ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಡಾಕ್ ಅನ್ನು ಗೇಮರ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಗುಣಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗುರುತಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜಿಮೋರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

"ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ."
"ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ?"
"ತೋಳ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ?"
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದನು.
"ನೀವು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಜಿಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು. "ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚದಂತೆಯೇ ಇತರ ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಜಗತ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜನರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾನವನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನೋಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ - ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಲ್ಲ. "
"ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ?"
"ನಾನು ಅವರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋದೆನು."
"ಜಿಎಂಕೆ," ಆಸಿಟ್ ಬಡಿದು, ತನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, "ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನವ ಮರಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದೇ?"

ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭರವಸೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. Gmork ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವರು ಏನೂ ಆಗಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಜನರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನೀವು ಭರವಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಮಗ - ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ. ನೀವು ಜನರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ... ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? "

"ಇಲ್ಲ," ಅಟ್ರೆಜ್ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದರು.

"ಲೈಸ್!"

ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವ ರಹಸ್ಯ!
ರೆವೆಲೆಶನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

gmork

"ನೀವು ಕನಸಿನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕವಿತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಚನೆ, ಅನಂತ ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು! ನೀವೇ ವಾಸ್ತವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಕೋಲಸ್ನ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಗುರುತಿಸಲಾಗದವರು. ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೂ ನೀವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತೀರಿ. ಊಹೆ, ಯುವಕ, ನಿಕೋಲಸ್ಗೆ ಹಾರಿದ ಪ್ರೇತ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುವುದು? "

"ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ," ಬೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಅವರು ಜನರ ತಲೆಗಳು ಭ್ರಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಭಯ, ಭ್ರಮೆ ಆಗಲು, ಅವರು ಹತಾಶೆ ... ಆ ಜನರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ದ್ವೇಷ ಏಕೆ ಏಕೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ನಾಶ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು covet ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಭಯ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರವಾಹ ಗುಣಿಸಿದಾಗ - ಫ್ಯಾಂಟಸಿ rozplizlých ಜೀವಿಗಳು ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸತ್ತ ದೇಶ ಆತ್ಮ ಎಂದು ತೋರಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರು ಹಳತಾದ ದುರ್ನಾತ ವಿಷವಾಗಬಹುದು ಎಂದು. ಅದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ ತಮಾಷೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ? "

ಈಗ ಜಾರ್ಕ್ ಏನು, ಕತ್ತಲೆಯ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ - ಲೂಸಿಫರ್ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಿಕೃತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಭ್ರಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕತ್ತಲೆಯ ಸೇವಕನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು. ನಂತರ ಯಾರೂ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. GMork ಅಂತಹ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಏನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ? ಜಿಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ."

Gmork ಅಟ್ರೆ ನಾಯಕನ ನೆರಳು, ನೆರಳು, ಅವರ ಪರ್ಯಾಯ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಕಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕಥೆ 'ಅನಂತ' ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಬಳಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಿ? ಆ ರಾತ್ರಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಡುಕಾಟವು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 'ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್' ಗಾಗಿ, ನಾಯಕ ತನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕ್ಷೌರ ನೀಡಬಲ್ಲದು: ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಭಯಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆಟ್ರೆಯು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ Auryn ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ Gmork ಸ್ವತಃ ಸೇವೆ, ಆದರೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಶೂನ್ಯ, ನಿರಾಕಾರ ಶಕ್ತಿ, ಎಂಬ: ಕೇವಲ ನಿರಾಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.

ಪುಸ್ತಕ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರಚಿಸಲು, ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು, ಮತ್ತು ಎರಕಹೊಯ್ದ ಜನರು ಹತಾಶೆ, ಆಂತರಿಕ ಜೈಲು, ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸುಳ್ಳಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನೋಡುವ ಕಾರಣ ನಿಕೋಲಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಮೋರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಮರ್ಕ್ ಯುಫೆಮಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸತ್ಯದ ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ. ಅರ್ಧ-ಜೀವನವು ಸುಳ್ಳುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Gmork ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿನೆಮಾ, ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳು: ಅವರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಟ್ರೊಫಿಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಕೋಲಸ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಅವನಿಗೊಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಮಾಡಲು, ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನವರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ PR ಮತ್ತು ಜಾಹಿರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವ ಎಂದು. ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು - ಎರಡನೇ ಸುಳ್ಳು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೀತಿ ಬಹುಶಃ ಮಂಡಳಿಗಳು imagologue ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಆಧುನಿಕ ಜಾದೂಗಾರರು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಎಂದು.

"ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ, ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "

"ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ!"

ನಿಧಾನವಾಗಿ, "ತೋಳಮಾನಿಯು," ನಿಕೋಲಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೇವಕರಾಗುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ನೀವು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿತು ಜನರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಿಚಿತ ದ್ವೇಷಿಸಲು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ... ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಸಹಜವಾಗಿ, ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು - ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೇವೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಗರದ - ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಲ್ಲ ".

ವೆರ್ವೂಲ್ಫ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅದೇ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ:

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನವ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ... ಈಗ ಅವರು ಕೂಡಾ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಜಗತ್ತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. "

ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರತಿ, ಅವರು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಕೆಂದರೆ (ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ), ಸುಂದರ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಶ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇದು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಇದು ಮೂಲತಃ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಅರ್ಥ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಶ್ವದ ಕೇವಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ - ಎರಡೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೂಸಿಫರ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ರೋಗಪೀಡಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕೆಟ್ಟ ವೃತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಮಾನವ "ಬೇಬಿ" ಎಂದು ನಿಯಮ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಚಿಸಲು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಕಲಿಯಲು ದೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಟೆರಿಬಲ್ ಕಳಕಳಿ ನಾಜಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ ಪ್ರಬಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಮರೆತು ಜನರ ವಿಶ್ವ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ - ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತುತ್ತಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸೀಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಸ್ನಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು: ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸ್ವತಃ ಪೂರೈಸದ ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಯುವ ಹೊಸ್ತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು GMork ಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ದುಷ್ಟರ ಕತ್ತಲಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮರೆಮಾಡಿದ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ - ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ - ಯಿನ್ ಮತ್ತು ಯಾಂಗ್ಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ.

ಗೊಥೆಸ್ ಫೌಸ್ಟ್ನ ಮೆಫಿಸ್ಟೊಫೀಲ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಡೋನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ - ಡೆವಿಲ್: "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವ ಭಾಗಗಳ ಶಕ್ತಿ ನಾನು."

ಮತ್ತು ಈ ಪದಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಭರವಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಜಿಮಾರ್ಕ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಟ್ರೆಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ತೋಳಮಾನವು ಆತನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೀಕರವಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಘರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮಾಡುವ ನಗು ಗಾಗಿ Gmork ಜರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ - ಅವನು ಅಟ್ಟೆರಿಯ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಜಿಗಿತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಕೋಲಸ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನುಂಗುತ್ತದೆ! ಅವನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸುವನು. ಅಂತೆಯೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲುಂ, ಫ್ರೋಡೊ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಉಂಗುರವೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಯೆ, Orodruin ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವಿನ ಕೇವಲ ಫ್ರೋಡೊ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಇಡೀ ಉಂಗುರದ ಕರಾಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಲಾವಾಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಗ್ಲುಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಮಾರ್ಕ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು - ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು - ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಮೋಕ್ಷ.

ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಛಾಯಿಸದೆಯೇ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರಳನ್ನು ನೆರಳುತ್ತೇವೆ: ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ಅಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಜೆಮರ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅದು.

ನಾಯಕನ ಪ್ರಯಾಣ

ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸೋಣ. ಹೀರೋ, ದುಃಖ ಜೌಗು ಜರುಗಿತು Morla ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ Ygramul ಫಾಲ್ಕೊ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ sekával ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ: ದುಃಖ, ಉದಾಸೀನತೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅನುಕಂಪದ. ಇದಲ್ಲದೆ "ಮೌನ ಧ್ವನಿ" ಕೇಳಲು ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳಗಾಯಿತು - ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಲುಪಿದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ diskurzivnímu ಚಿಂತನೆ (ಯಕ್ಷಿಣಿ Engywuk) ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಸಮಾನಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ರಹಸ್ಯ ನೀಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾವ ಮಾನವ ಮಗು, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಲು, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹತಾಶೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಗರದ ತನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮಹಾನ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಎಂದು ಅವರ ನೆರಳು ಸೆಣಸಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರ "ಯಾರೂ" ಸಾಧ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆಗುತ್ತದೆ ರಲ್ಲಿ, vyzvědět ಅವರು ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜೀವಿಗಳು, ವಿಧಿಯ Gmorkovo ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ (ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ನ ಎಂದು). ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಲೈಸ್. ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ನಾಯಕ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ನಾಳಗಳು - ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತು ಜನರ ಜಗತ್ತಿನ: ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎರಡು ಜಗತ್ತುಗಳ ಎಂದು ಕಲಿತ.

ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಶ್ಯಾಡೋನೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ರೀಯಾ, ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಅವನ ನಿಕೋಲಸ್ನ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಿಂದ ಅವನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಫಾಲ್ಕೋ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಟವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಐವರಿ ಟವರ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಭೇಟಿ

ಅವರು ಮಾನವ ಮಗುವನ್ನು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ, ಬಾದಾಮಿ ಸ್ಮೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ವಿಕಾಸದ ಕಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ.

detska cisarovna

"ಗ್ರೇಟ್ ಹುಡುಕಾಟ, ಅಟ್ರೆಜಿ ಯಿಂದ ನೀವು ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ... ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಗಡಿಯಾರವು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಬೂದು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. "

ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅವನು ಕೇವಲ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ನಂತರ ಅವರು ಮೃದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು:

"ನೀವು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ..." (ಆಟ್ರಿ ಆರಿನ್ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ)

"ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. "

"ಇಲ್ಲ!" ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಇಲ್ಲ. "

ದೀರ್ಘ ಮೌನವಿತ್ತು. ಅಟ್ರೆಜ್ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೋಳಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹವು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ತುಟಿಗಳು, ಕರುಣಾಜನಕ ನರಳು, ಸಹ ಕಹಿಯಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಅಥವಾ ಕೋಪದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಹತಾಶೆ ಕೂಗು ಕೇಳಲು ಅವಳು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ - ಆದರೆ ಅವನು ಕೇಳಿದದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ: ಅವಳು ನಕ್ಕರು. ಅವಳು ಮೆದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಟ್ರೇ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹುಚ್ಚುತನದ ನಗು ಅಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು, "ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದನು."

ಅಟ್ರೆಜ್ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದನು.

"ಯಾರು?"

"ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ."

ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತಮ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವಿರಿ. ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

"ನೀವು ಅವನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದನು. ಈಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವೆವು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವನು, ಆರೆರ್ಜಿ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು! "

ಜಿಎಂಆರ್ಕೆಗೆ ಇದು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವೋ ಎಂದು ಅಟ್ರೆಜ್ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಇದು ಅಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಷ್ಟು ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು. ಈ ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜನರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಮರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಏನಾದರೂ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದಲಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದವು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವರು. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಈಗ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು ಏಳಿಗೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಸ್ಪರ ನಾಶ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತರಬಹುದು ಎಂದು ... ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಲು ತ್ರಿಕಾಲ, ಇದು ಅವನನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಸದನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. "

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗೆ ಏಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಎಂದು ಅಜ್ರೀ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

"ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಸುಳ್ಳು ಹೆಸರು ಅವರನ್ನು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು. "

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮತ್ತು ಅಥೆಜ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಬಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬಿನ ತಮ್ಮ ನೈಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಹೆದರಿಕೆಯೆಂದು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮೂಲರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಸ್ಟನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣ ಪರ್ವತದ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪರ್ವತದಿಂದ ಅವಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ಈ ಹಂತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ? ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆ. ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ:

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರದ ನಂತರದ ಅಕ್ಷರದ ಅದೇ ಚೆಂಡಿನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತುಂಬರಿಯಂತಹುದೇ ಕಾಲು ಬಸ್ಟೈನ್ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಆಟ್ರೆಯು ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರ್ವತಗಳ ಭೇಟಿ. ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಚ್ಚಿದ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಫಿಗರ್ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು, ಪರಸ್ಪರರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅನಂತದ ಸಂಕೇತವಾದ ಉರೊಬೊರೊಸ್. ಆದರೆ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ಇದು Auryn, ತಾಯಿತ "ಹೊಳೆಯುವುದು" ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಒಂದು ರೂಪ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಥೆಯ ಸಾಲು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಕಥೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ರಾಂಡಮ್ ರೇಖೀಯ ಕಾಲದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ಶಾಶ್ವತತೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತದೆ -. ಅಂದರೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ (Elliade). ಅಂತಹ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕ್ಷಣಿಕ ಚಳುವಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೋಡಿ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳಿಕೆಯ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಂಗಸರು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮಿಲನ್ ಕುಂದೇರರು ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಮರತ್ವ. ಸಹ ಹಳೆಯ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಅದೇ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಚೈಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಗೆಸ್ಚರ್ ವಯಸ್ಸಿನವಲ್ಲದ ವಿಷಯ.

ಆರಿನ್

"ಔರಿನ್" ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು AUM ಪ್ರಪಂಚದ ಆರಂಭಿಕ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, "ryn" ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಳಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರಿನ್ ಅನ್ನು "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಂಪನದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

ಔರೈನ್

ಎರಡು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹಾವುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ, ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಶ್ವದ ಜನರ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು. ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ತಿಸಿತು. ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ jungiánského Auryn ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಧಾತುರೂಪದ ಸ್ವಯಂ, ಮಂಡಲ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ನಾಯಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಗಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ ಸಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಖಂಡತೆ, ಐಕ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ. ಆದರೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಅವರು ದೀರ್ಘ, ತಡೆಗಟ್ಟು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಸ್ಟಿಯನ್

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗೆಸ್ಚರ್ - ಅನಂತ ಆದೇಶಗಳ ಬಸ್ಟೈನ್ ಮೋಜಿನ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಬೇಬಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು "ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಸಮಯ" ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.

ಆಂಗ್ರಿ ಬಸ್ಟಿಯನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿರಿಚಿಕೊಂಡು:

"ಚಂದ್ರ! ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! "

ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯಿತು, ಮತ್ತು ಗುಡುಗುನ ಗಾಢ ಗುಡುಗು ಸುಮಾರು ಹಾದುಹೋಯಿತು. ನಂತರ, ಎಲ್ಲೋ ನಿಂದ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಬಂದಿತು

ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಎಲೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ತನಕ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿಹೋಯಿತು ...

ಎರಡೂ ಜಗತ್ತುಗಳ ಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಗೋಪುರದ ಇರುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೊಡೆದು, ಮತ್ತು ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ, ಬಾಸ್ಟಿನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನ ದಿವ್ಯ, ತೂಕರಹಿತ ವಿಶ್ವದ ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ I ನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹಿಮಪದರ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ "ಆಂತರಿಕ ಸೂರ್ಯ" ಎಂದು ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆರೆನ್ಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೂಲರೂಪದ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಸ್ವತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇದು ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯವು, ಬಸ್ತಾನ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯವು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಈಗ ತಾನು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ), ಹಳೆಯ ಮೊರ್ಲಾ ಅದರ ಹೊಸ, ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಗಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಂತೆಯೇ, ನಾವು ಮೂಲರೂಪಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರಾಹುವಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಲ್ಲ.

ಪಿಸ್ಸೆ ಧಾನ್ಯ

"ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. "

"ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ?"

"ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು - ಹೆಚ್ಚು, ಉತ್ತಮ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ. "

ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಆಶಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲ ದೇಶ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೊರೆಸೆಂಟ್ ಹೂಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರು ಪೆರೆಲಿನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಳು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಅವಳ ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಚಂದ್ರನ ಮರುಜನ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಗದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.

ಆಕೆಯು ಎಷ್ಟುಕಾಲದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಚಂದ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿದನೆಂದು ಬಾಸ್ಟನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಸುಂದರ ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪದಿಂದ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಚೆ, ಚಂದ್ರನು ಹೋದನು. ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಅಮೂಲ್ಯ, ಔರ್ನ್ನ ರತ್ನವನ್ನು "ಕೊನ್ಜೆ, ಕೊ ಪ್ರಿಜ್ಜೆಸ್" ಎಂಬ ಶಾಸನದೊಂದಿಗೆ ತೂಗುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ!

ಲೆವ್ ಗ್ರ್ಯಾಗ್ರಾಮ್

ಗ್ರೋಗೋಗಮನ್

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲನೆಯದು ಗ್ರೇ ಗ್ರೇಮರ್. ಲಯೊಪಿಸಿ ನರ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಲಾನ್ ಸಿಂಹದಂತಹ ಸಿಂಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ I ಸಿಂಬಲಿಸಂನೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯದ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮೂಲ ಐಕ್ಯತೆ ಎರಡು ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು, ದಿನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ವೇಳೆ ಸಿಂಹ, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ. ದಿನ Graógramán ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಯ GoaB ರಾತ್ರಿ ನೋವಿನ ಸಾಯುವ, ರಾಜ samojediný ಸಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮರುಭೂಮಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಇದು ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ಚ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಅರಣ್ಯ Perelín ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಕಾಡು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಮರುಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿಗೂಢ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಅವನು ತನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮರಣವು ಏಕೈಕ, ಆದರೆ ಜೀವನ (ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು) ಅಪಾರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಮರು-ಸಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅವನ ಸಾಯುವ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಂಗ್ರಾಮ್ ಬಸ್ಟಿಯನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯಲ್ಲಿ "ಹತ್ತಿರ" ಅಥವಾ "ದೂರ" ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ದೇವಾಲಯ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಾಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಾಗಿಲು ಸಾವಿರಾರು ಸರಿಸಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಭಜಿತ ಎರಡನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ: ಕನಸಿನ, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸರಣಿ ರೇಖೀಯ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕನಸಿನಂತೆ, ನಕ್ಷತ್ರ (ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ) ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಮಯವಾಗಿ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದೂರವಿದೆ. ದೂರದ ನಡುವಿನ ಹಾರೈಕೆ ಇದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜಟಿಲದಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು.

ಆರೆನ್ ಹಿಂದೆ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ "ಕೊನ್ಜೆ, ಕೋ ಪಿಡಿಐಜೆಸ್" ("ಟು, ವಾಸ್ ಡ್ಯು ವಿಸ್ಟ್"). ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬಾಸ್ಟಿನ್ ಅದನ್ನು ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ? ಎರಡೂ. ಶಾಸನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು "ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು - ಆದರೆ ಗ್ರೇ ಗ್ರ್ಯಾಮ್ಗ್ರಾಮನ್ ಅದನ್ನು "ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸು" ಎಂದು ಬಾಸ್ಟಿನ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಶಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಯಕೆಯ ವಾಸ್ತವದ ಸಂದೇಶ - ಮತ್ತು ನಾವು (ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈನ್ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ) ಕೇವಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಟೋನ್ ನಡುವೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಷಯದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಏಕೆ ಮೈಕೆಲ್ ಎಂಡೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಹೇಗಾದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ I ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಅದರ ನಿಜವಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು.

"... ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಕೊನೆಯದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಅವನು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ವಿಲ್ಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ "ಎಂದು ಗ್ರಾಗ್ರಮಮನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಚರಾಜೋವೆ

ಬಸ್ಟೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಯಕೆ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಿಷನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಅಸಹನೀಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಕೊ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರೆರೆಯು ಆರಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು Auryn ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಒಂದು Acharájové ಇವೆ. ಅವರು ತನ್ನ ವಿಕಾರತೆ ಆಪತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೊಳಕು ವರ್ಮ್ ಜೀವಿಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಂತುಹೋಗದಂತೆ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರುಗಳಿಂದ ಅವರು ಸುಂದರ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಾಳ್ಮೆ, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅರಮನೆಯ ಭ್ರಾಂತಿ Amargánth ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ತನ್ನ ಸುಂದರ ಸರೋವರದ Murhu ತುಂಬಿದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. "ಗೊಂದಲಮಯ" ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಲಾಮುಫಿಯಲ್ಲಿದೆ - "ಎಟರ್ನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್". ಅವರು ನಗುಮುಖದ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಜಿನ ಪೋಕ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ "ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್" ಆಗಲು. ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನರಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ಟೈನ್ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಏನೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಚಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಿತ್ತು, ನೋವನ್ನು ಜೀವಿಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರ, ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ದಾನಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಯಾರು ಜೀವಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯ ಕಾರಣ ಆದಾಗ್ಯೂ: ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಖಾಲಿಯಾದ. ಅವರು ಅವರು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಕಲ್ಪನೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾರೋ "ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು" ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ "ಮುಂಚಿನ" ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು.

ಮೂರು ನೈಟ್ಸ್

Bastiánovými ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಿತ್ರ ನೈಟ್ಸ್ Hýkrion, Hýsbald ಮತ್ತು Hýdorn ಇವೆ. ಇದು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ Auryn ಬಸ್ಟೈನ್ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮೂರು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಕ್ರಿಯೆ (ಚಿಂತನೆ, ಭಾವನೆ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನುಭವ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು, ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. (ಇತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ).

ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಸ್ವಯಂ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾರ್ಗ - ಅವನ ನಿಜವಾದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಹಿಂದಿರುವ ಪಥವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಮತ್ತು ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನಂತೆ ಅವನು ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆರಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

Xyida ಮತ್ತು ಐವರಿ ಟವರ್ ಕದನ

ಪುಸ್ತಕದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಕಥೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದವು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರದವು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿತು. ಅವನ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾ ಸೇವಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಳಗೇ ನುಗ್ಗುವ flattered ಆ ಕಪಟ ತುಂಬಿದ ವಿಜಯದ ದುಷ್ಟ ಮಾಟಗಾತಿ Xyídu ಮೀಟ್ಸ್. ಇದರ ಗುರಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಟ್ರೆಯು, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮುರಿಯುವುದು. ಬೆಲ್ಟ್ ಅದೃಶ್ಯ ಜೊತೆ ಬಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ Auryn ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತ್ರೆ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಕೊ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಟೈನ್ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂದೇಹದಿಂದ Xyídiným ವದಂತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವ, ಕಾಳಜಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

(. ಆಂಗ್ Arabela, ರಲ್ಲಿ Xayide ಕ್ಸೇನಿಯಾ ಕಲಸಿಹೋದಂತೆ) Xyída ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಗಳ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಶವು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ತಾಯಿ "ಚಂದ್ರನ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್" ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ - ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ Lunaria, ದುಷ್ಟ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ವೈಟ್ ರೀತಿಯ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು, ಕಲ್ಪನೆಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ರೂಪಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಲೋ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೈನಿಕರು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ: ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುವುದು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಜನರು.

"ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, "ಎಂದು ರಾಡ್ವಾನ್ ಬಹ್ಬೌಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸೈನಿಕರು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜನರ ರೂಪಕಗಳಾಗಿವೆ.

ತುಂಬಾ ಓಲಾಟ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೃದಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ Lunaria ವಿರುದ್ಧ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿಧೇಯತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುತಂತ್ರ Xyída despotism ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಧೇಯತೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೇಗಾದರೂ, ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ತಾಯಿ, ಮತ್ತು, "ಉತ್ತಮ" ಮತ್ತು "ದುಷ್ಟ" ಸ್ತನ ಎರಡೂ, Xyida ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಆರಿನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾವುಗಳಂತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರು ಟೆಲೆನೋವೆಲಾಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೇಖಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಪರೀತ ಜಟಿಲವಾದ ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಶುವಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೈಜ ಕಥೆಯು, ಜೀವನದ ಅನಂತ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಎರಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಗುಪ್ತ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಟ್ರೆಜ್ ಮತ್ತು ಜಿಮೋರ್ಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿಡ್ನಿಂದ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

"... ನೀವು ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;

ಅವನು ಸೂರ್ಯನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ದಾರದ ಒಳಾಂಗಣದ ಕಪ್ಪು ದಾರದಂತೆ. "

(ಚಾಲಿಲ್ ಡಿಝಿಬ್ರನ್: ಪ್ರವಾದಿ)

ಅನಿಮಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಲ (ಮೂನ್) ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಗೂಢ ಟೆಂಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿಡ್.
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, Xyid Bastians ಅವರು ಐವರಿ ಟವರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ತುಂಗದಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಬದಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಲೆಗೆ instilled:

"ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೂ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಅದು ಅವರದು! "

ಕ್ಸೈಡಾ ಬಸ್ತಿನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ನೀಡುತ್ತದೆ? ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತೀಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ: ಹಣದುಬ್ಬರ, ಅಹಂನ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ, ನಂತರ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. Xyid ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಜನರು ಆ ಶಕ್ತಿ = ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು. Xyida ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯು ಎರಿಕ್ ಫ್ರೊಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಒದಗಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜೀವನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾವು ಹೇಳುವ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಏನು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಯಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಪದವಿ, ನಾವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರುಚಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಶಕ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ದಂತ ಗೋಪುರದಿಂದ ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಜಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಅನಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐವೇರಿ ಟವರ್ನ ಬೃಹತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಸ್ಟಿಯನ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. (ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ).

"ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳ" ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಜುಗರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ Xyid ಹಾಲೊ ಗಾರ್ಡ್ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಂಡಾಯಗಾರರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸೇನೆಯು ಐವರಿ ಟವರ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕಾರಣ). ತನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಟ್ರೆಜಿಯ ಕತ್ತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು, ಅದು ಎಲ್.ವಿ. ಗ್ರಾಮೊಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು-ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಟ್ರೆಜ್ ಐವರಿ ಟವರ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಮಿಂಚಿನ ಫಾಲ್ಕೊ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರ ಹಾರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹಳೆಯ ಸಾಮ್ರಾಟಗಳ ನಗರ

ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ (ವಿಲ್ = ವಿಲ್), ದುಷ್ಟ (ಕಪ್ಪು) ತಿನ್ನುವೆ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ರ ದ್ವೇಷವು ಅಟ್ರೀಯಸ್ನಿಂದ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಕುದುರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನರರೋಗ ಬಯಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೂರ್ಖ ನಗರದೊಳಗೆ ಬಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗ Argax ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಯಸಿದರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಆಶಯವಿಲ್ಲ. ನೆನಪುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಏನೂ ಬಯಸಿದ ಮಾಡಬಹುದು! ಇವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ಖರು, ಮಂಗ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ - ಇತರ ಮೂರ್ಖರು ಆರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

"ಒಬ್ಬರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಆರೆನ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. "

ಹೈರೊನಿಮಸ್ ಬೊಸ್ಚ್ ಲಾಡ್ ಬ್ಲ್ಜ್ನ್ಯೂ

ಬಾಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಈ ನಗರದ ಇತರರಂತೆ ಹುಚ್ಚನಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೈರೋನಿಮಾ ಬಾಷ್. ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಿಖಂಡ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಮೂಲಕ (ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು). ಮಂಕಿ ತನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಬಯಕೆಗಾಗಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಒಂಟಿತನವು ಸಮನಾದ ಸಮಾಜದ ನಂತರ ಬಯಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವಿಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೆಯೇ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಲು. ಆದರೆ, ಬಾಸ್ಟನ್ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ - - ಇದು ತಟಸ್ಥ ಉದಾಸೀನತೆ ಅವನ ಸಹಚರರು ಸಾವು ಗ್ರಹಿಸುವ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸಾಮೂಹಿಕ ತರಂಗ ಎಂದು, ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಆ ಆಸೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ: ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ , ಇದು ನಾವೇ ಮತ್ತು ಇತರರ ಅಪೂರ್ವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಾರದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಸ್ಟಿಯನ್ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ನಿಜವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದ ಆಳವಾದ ಆಶಯವು ಅವನನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಿಸ್

ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೂರು ನೈಟ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ - ಬಬಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್, ಸುಳ್ಳು ಮುಖವಾಡ (ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ) ಕುಸಿಯಿತು. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚುತನದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ನರರೋಗ ಬಯಕೆ, ತನ್ನ ಹೆವಿ ಕೂದಲಿನ ಪುರುಷರ ಅಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Xayid ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ / ಅನಿಮಾ ಚಿತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಅಂಶವು ಆಟದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನರರೋಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ: ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಸ್ವೀಕಾರ. ಬಬಲ್ ಸ್ಫೋಟದಂತೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಹತಾಶ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಸಮನಾದ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಂದು ಮರ

ಹೇಗಾದರೂ, ಪ್ರಯಾಣ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಂದರು: ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೌಸ್ ಗೆ. ಇದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುವ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಜುಲಾ ಅವರು "ಬೇಸಿಲ್" ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ಟನ್ ಅವರ ಆಗಮನದ ತಾಯಿಯ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮತ್ತು ಮಗಳು ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ತುಂಬಿದೆ, ನೀವು ಹೂಬಿಡುವಿರಿ. ಇದು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ರನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ, ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೇರೊಬ್ಬರಂತೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಅವರ ನರರೋಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು. ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಯಾರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಅವರು ಏನೆಂದರೆ ಅವನು. ಅವರ ಮಿಷನ್ ಬೇರೊಬ್ಬರಾಗಲು ಅಲ್ಲ (ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ) - ಆದರೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅನಿಯಮಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ತೃಪ್ತಿ ತನಕ ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾಯಿಯ ಮೂಲರೂಪದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ನರಸಂಬಂಧಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿಲ್ಲದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದ ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು.

ಅಜೂಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವನ ಸಂಕೇತವು ಡೆಮೆಥರ್ ದೇವತೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಸಮಯವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ - ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥ - ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ (ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ) ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಜುಲಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು, ಮರದ ಮರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಕನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅವರು ಶಾಶ್ವತತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳು ಹೊರಟುಹೋದಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಆಕೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು, ಅವಳ ಅಂತ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಮರದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಿ. ಬದುಕಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ.

ಯಾರ್

ಯಾರೊ ಒಬ್ಬ ಮೂಕ ಮೈನರ್ಸ್, ಅವರು ಗಣಿಗಳನ್ನು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ, ಶಾಫ್ಟ್ನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತೆಳುವಾದ ಮರಿಯನ್ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆ. ಅವರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಇಡೀ "ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ" ಕೆಳಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾನವ ವಿಶ್ವದ ಮರೆತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಯಾಕೆ? ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ, ಅವನ ನಿಜವಾದ ವಿಲ್ಗೆ ಅದು ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಮರೆತುಹೋದ ಕನಸನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಯಾರೊ ಒಬ್ಬ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಕನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ವೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ - ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಆಳದಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

ಬಾಸ್ಟೀನ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾದ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಗಡಿಯಾರದ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೂರಲಾಗದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವನು ಅವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ರಚಿಸಿದ ಮೋಹಕವಾದ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖತನದ Shlamoufs ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಅತಿರಂಜಿತ ಗುಂಡೇಟುಗಳಿಂದ, ಅವರು ಒಯ್ಯುವ ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.

ಹತಾಶವಾದ ಬಾಸ್ಟೀನ್ ಹಿಮಾವೃತ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ, ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ.

ಜೀವನದ ನೀರಿನ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ - ಫಾಲ್ಕೊ ಮತ್ತು ಅಟ್ರೆಜ್. ಅವರು ಅವನನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅರೆನ್ ಅನ್ನು ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಮಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Auryn ಪ್ರತಿಭಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅಪ್ ಲಿಟ್, ಮತ್ತು ಬಸ್ಟೈನ್ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜೊತೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ಆರಿನಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಬೀಜವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ, ಮೂಲತಃ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲರೂಪದ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಲ್ಗಾಗಿನ ಹುಡುಕಾಟದ ರಚನೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಸಿನ್ ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಜೆಟ್ಗಳು ತಾಜಾತನ, ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಮೂಲವು ಅಕ್ಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುತ್ತದೆ.

"ವಸಂತ, ಇದು ಸ್ವತಃ ನಾಶವಾಗುವುದು,
ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ,
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. "

ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿ (ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹಾವು) ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಏನಾದರೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಷನ್ ಎಂಬುದು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು.

ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಈಗ ಆರೆನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮಿನುಗು ಸ್ವತಃ, ಜೀವನದ ಮೂಲ. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ, ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನು ಜನರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಅದರ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಸ್ಟನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಇದು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯ.

ಜನರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗೀಕಾರವು ಅದರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರು (ಸ್ವಯಂ-ಚಿತ್ರಿಕೆ "I") ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಸ್ತಾನ್ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ (ಭಾವಪರವಶತೆ, ಸಮಾಧಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್, "ನಾನು" ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ). ಆದರೆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಯನ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಮಾರ್ಗವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅವಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ನಂಬಿಗಸ್ತವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ "ಅಂತ್ಯ" ಅಲ್ಲವೇ, ಬಾಸ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರೇಸ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ? ಅಂತಿಮ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಾಸ್ಟನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ - ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಡ - ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು? ಡ್ಯಾಡ್ನೊಂದಿಗಿನ ಮುರಿದ ಚಿತ್ರವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಹಾರ್ಟ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ:

"ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ವಿಷಯವಾದದ್ದು." - ಆಗ ಆತನು ದೇವರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಮಾನನಂತರ ಅದರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಆಗಿತ್ತು: Auryn, ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥತೆ ನಾನು ಇಡೀ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಟ್ರೆಯು ಮತ್ತು ಬಸ್ಟೈನ್ ನಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಯಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಆಸೆ ರವರೆಗೆ: ಮರಳಲು ಹೇಳಿ, ಇದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾರ್ಗ Auryn ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಆಳವಾದ ಬಯಕೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮೊದಲು ನೀವು ರನ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಔಟ್ - ಮತ್ತು ನಾವು ನಂತರ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಮೂರ್ಖರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುನಾನು ಕೆಲಸ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಆಲಿಸ್ ಕ್ರಾಂಕ್: ವ್ಯಕ್ತಿ (2003) ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಧಾನದ ಆದರೆ ಹೈಡೆಗ್ಗರ್ §54 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಎಂದು, ಉಳಿಯಲು ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯ ವೃತ್ತದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಬೇಕು ತಂದರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ, ಆಯ್ಕೆಯ ಚುನಾವಣೆ, ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲದ ಮೂಲವು ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಟೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಮೂಕ ಕರೆ ಚಾರ್ಜ್ nehermeneutickým ಆರಂಭಿಕ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯ ಸುತ್ತವರಿದ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ" (§57)

ಕಾಮೆಂಟರಿ: "ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್" ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹೆಡೀಗ್ಗರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು "ಕುಸಿತ" ದಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗೊಳ್ಳದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು "ಹೊರಗಿನಿಂದ" ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ರ ಧ್ವನಿಯು ಅನಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಫಾಲ್ಕೊ ಜೊತೆಗಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಆತನು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಎರಡೂ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಬಸ್ಟಿಯನ್ (ಹೈಡೆಗ್ಗರ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) "ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ" ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿನ್ ಆರಿನ್ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಳವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ (ಆಟ್ರಿಯಸ್ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಶಾಪಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ (ಅವನು ಅವನನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ನಂತರ ಅವನು ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ). ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಶ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ತನ್ನ ಕುದುರೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ತಿರುಗಿದರೆ: ಒಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹುಚ್ಚು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕಿರುಕುಳ, ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಘಟನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಣುಕುಗಳು, ಕೆಡುಕನ್ನು (ತಿನ್ನುವೆ) ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ Auryn ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಯಾವಾಗಲು ಇರುವ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಹಿಮಭರಿತ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲದೇ (ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಶರಣಾಗುವ, ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು) ಹಿಮ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಮೋಡಗಳ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೇಜಿ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶ್ವವು ಪ್ರಬಲವಾಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಶಾಶ್ವತ ಕನಸು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ, ಜೀವನದ ನೀರನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಅವನ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿ.

ಅಸ್ಸಿ ಬಾಸ್ಟೀನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಹಾರಿ, ಜಿಗಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಥಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು "ಡ್ಯಾಡ್! - ನಾನು - ನಾನು - ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ - ಬಾಲ್ಟಜಾರ್ - ಬಕ್ಸ್! "

ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಬಸ್ಟಿಯನ್ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು. ಅವನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಶಾಲೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ದಿನವೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿವೆ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತಂದೆಯ ಆತ್ಮವು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಗುಣಿತವು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ, ಐಸ್ನ ಘನವು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು.

ಕೊನೆಯ ಸಾಲದ ಉಳಿದಿದೆ: ಶ್ರೀ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಿಯಾಂದ್ರ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಬಾಗಿಲಿನ ಗಂಟೆಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗಿವೆ. ಇದು ಹೇಡಿತನದ, ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗನಂತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಹೇಗಾದರೂ, ಶ್ರೀ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಕದಿಯಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ! ವಿಶೇಷ ... ಅವರು ಎರಡೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಶ್ರೀ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಥೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬರೆದರು? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಯಮಿತ ಕಲ್ಪನೆ, ಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಬಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸೀಲಿಂಗ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನೈಜ ಕಥೆ ಒಂದು ಅನಂತ ಕಥೆ ಎಂದು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಂದ್ರನ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ.

ತರುವಾಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೊತ್ತುಂಬರಿ

"ಬಾಲ್ಟಝಾರೆ ಬಸ್ತಿಯಾನ ಬುಕ್ಸಿ," ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಗಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ, ಹುಡುಗ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, "ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೀವನದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ."

ತೀರ್ಮಾನ - ಅನಂತ ಕಥೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಮಾನ:

1) ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮಾನ: ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಾಯದ ಅಪಾಯ - ಜನರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

2) ಸೈಕೋಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್: ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಕ ಆತ್ಮ - - ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಡಿದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆತ್ಮದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾದಿ. ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಥೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ, ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಲು - ನಂತರ ಬಸ್ಟೈನ್ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ: ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು Bastiánovy "ಬಬಲ್ ಹೆಮ್ಮೆ" ಆತ್ಮರತಿ ಸ್ವಯಂ ದೇವತಾಕರಣ zplaskne ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಸ್ವೀಕಾರ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊರತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಘನತೆಯನ್ನು ನರಸಂಬಂಧಿ ಬಯಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. (ಮಿಸ್ ಅಜುಲಾ). ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಾಯಂದಿರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿರಿಯನನ್ನು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ರೂಪಕ ಅರ್ಧ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈನರ್ಸ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ದೀರ್ಘ ಹೂತಿಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಒಂದು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

3) ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತಲ: ಬಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಮೊದಲ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕ, ಎಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈನಿಂದ ತನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕಿರೀಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವಕಾಶ ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು. ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋವಿನ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕನಸಿನ ಕುಸಿತಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸದ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ (ಮೂರನೆಯ ಅಂತಸ್ತು) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಳವಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ಐದನೇ ವಿಮಾನ ಕರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ - ಅವನ ನಿಜವಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು - ಗ್ರೇಗ್ಗ್ರಾನ್ನ ಅಧಿಪತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಂತೆ. ಅಗತ್ಯ, ಗಾತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ (ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ) ಆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ) ಕೊರತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಮುಸೊಲಿನಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು (ಮ್ಯಾಸ್ಲೊ ರವರು ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು) ಕೇವಲ ತೃಪ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಐದನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ -. "ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಎಂದು ಆಗಲು ಆಸೆ." (ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ)

4) ತಾತ್ವಿಕ (ಹೈಡೆಗ್ಗರ್) ವಿಮಾನ: ತನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಜೀವನ, ಹಿಂಜರಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ "ಮನೆ" ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, "ಎಲ್ಲಾ" ಬದುಕಲು "ಅದು". ಮರಳಿ ಆಟ್ರೆಯು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕೊ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ತಬ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಗಿದೆ.

5) ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್: Auryn ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದೈವತ್ವದ, ಜ್ಞಾನೋದಯ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಧಾತುರೂಪದ ಸ್ವಯಂ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ: ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಕಳೆದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ, ಅವರು ನೀಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ, ಒಳ್ಳೆ, ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ. ಮೂಲಕ ಸಮಯ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಅರಿತ: ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವನ ಅದನ್ನು, ಆದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಕಂಡು ಎಂದಿಗೂ.

6) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು (ಜೀವನದ ನೀರಿನ) ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್

ಆಚರಾಜೊವೆ / ಸ್ಲಾಫುವೊವೆ
Acharájové: ಯಾರು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ, ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಜೀವಿಗಳು / Šlamufové: ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ತಮ್ಮನ್ನು ನರಳುವ, joyously ಶೈಶವ, ಆದರೆ ಅರ್ಥಹೀನ, ಎಂಬ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರ "ಪೋಷಕ" ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ

ಆರ್ಚೈಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್: ಶ್ರೀ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ದಿ ವಾಂಡರರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್, ಎಂಗ್ವಿಕ್ / ಯಾರ್
ಶ್ರೀ Koriander: ಜನರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ Alterego ಬರಹಗಾರ Neverending ಸ್ಟೋರಿ / ಅಲೆಮಾರಿ ಪರ್ವತದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್: ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಶ್ವದ / Engywuk ಅದೇ ಅಂಶವು: ಕಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಪಾರ್ಥಕ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಲಿಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸತ್ಯದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸುವ, (ಹುಡುಗ ಆಟ್ರೆಯು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ Engywuk ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಕ, ಷಮನ್, ಮಂತ್ರವಾದಿ: - ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ - ಪ್ರಮುಖ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ / yor ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು

ಅಪ್ಪರ್ / ವೆರ್ವೂಲ್ಫ್ ಜಿಮಾರ್ಕ್
ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಯಂ, ಹೋರಾಟಗಾರ, ದೈವಿಕ ಮಗು, ಮಗುವಿನ ನಾಯಕ / ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು, ನೆರಳು; ಲೂಸಿಫರ್, ಮೆಫಿಸ್ಟೊಫೆಲೆಸ್, ನಿಕೋಲಸ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರಣ: ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ; ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ: ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ - ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ

ಆರನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಕಂಪನ, ಮಹಾನ್ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ I ನ ಸಂಕೇತ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಏಕತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು; ಶಕ್ತಿ / ಕೋರಹ್, ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ; ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ

ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ / ಅಟ್ರೆಜ್ / ಫಾಲ್ಕೊ
ಬಸ್ಟೈನ್: ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು "ನಾನು" ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾಯಕ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ (ಇನ್ನೂ ಅಪಕ್ವ ಯೋಧ) / ಆಟ್ರೆಯು: ಬಾಲ್ಯದ ನಾಯಕ, ಪರಿಪೂರ್ಣ "ನಾನು", ಮಗುವಿನ ಯೋಧ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ Bastiánovo ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ್ತು ಒಳ ಧ್ವನಿ, ರೂಪಿಸಲು "ಕರೆ ಮೌನ" / ಫಾಲ್ಕೊ: ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಭರವಸೆ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದ; ಫಾಲ್ಕೊ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ (ಲಕಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್) ಪೌರಾಣಿಕ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ಬರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ: ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಭಾಗವನ್ನು ಕವಿಗಳು, ಅನುಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಹಕ ನೃತ್ಯಗಾರರು ದೈವಿಕ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ soars ಎಂದು; ಫಾಲ್ಕೊ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಾಮ, ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನುಕಂಪದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಎಂದು (Ygramul)

ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಆರ್ಟೆಕ್ಸ್ / ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆ ವಿಲ್ / ಮೆಜೆಕ್ ಜಿಚಾ
ಒಳ್ಳೆಯ / ಕೆಟ್ಟ ವಿಲ್ / ಜಿಚಾ: ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ Xyidino ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೂಲವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

ಡಬಲ್ಸ್: ಎಲ್ವೆಸ್ ಎಂಗ್ವಿಕ್ / ಉರ್ಗ್ಲಾ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಆತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ / ಅರ್ಗಲ್: ವಿಷಯ, ದೇಹ, ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ದೇಹದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ; ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪೋಷಕರು (ಯುಗ್ಮ) + ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಲು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು (ಶೈಶವ) ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಬಾಲಕರು ಎಂದು ", ಉತ್ತಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ" ಆದರೂ "ಹೆತ್ತವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು" ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದರು - ಗಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ / ಮೊರುಲಾ:
ಚೈಲ್ಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ: ಜೀವಂತ ಸತ್ಯ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಶಾಶ್ವತತೆ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಏಕತೆ, ಸಂತೋಷ; ಮಗುವಿನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು "ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವ" / ಮೊರುಲಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ: ಸತ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಅಗಾಧವಾದ ವಯಸ್ಸು, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನ, ಸತ್ತ ಜೀವನ, ಉದಾಸೀನತೆ, ಗುನಾ ತಮಸ್; ಅವನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ / ಶ್ರೀಮತಿ ಅಜುಲಾ:
ಕೊರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ತತ್ವ, ಸಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮಗಳು / ಡೆಮೆಟರ್, ಸುಗ್ಗಿಯ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ತತ್ವ, ತಾಯಿಯ ಮೂಲರೂಪದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು / ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ / ಕ್ಸೈಡಾ / ಲಯನ್ ಗ್ರಾಮಗ್ರಾನ್
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ: ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ "ನೀವು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು" / Xyída: ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಹೊಂದುವಿಕೆ "ಏನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು" / Graógramán: ಧೈರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಅಧಿಕಾರದ ಭೀತಿಯ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು, "ನೈಜ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ತಿನ್ನುವೆ ";
ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ: "ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ" (ಅಲೈಸ್ಟರ್ ಕ್ರೌಲಿ)

ಲೋಹದ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತವೆ
ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರ ರೂಪಕ

ಫ್ಯಾಂಟಸಿ
ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಸೇತುವೆ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ರೂಪಕ; ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ

ಕರೆಲ್ ಕೊನ್ರಾಡ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ (ಕಾರ್ಲ್ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್) ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಜಾರ್ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬಕ್ಸ್
CCC: ಲೇಖಕ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಜವಾದ, ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು / BBB ಆಸಕ್ತಿ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಮಾನವ ದ್ವೇಷಿ: ಅವುಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಗು, ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿ ಏಕೆಂದರೆ spisovatelovým ಮೂಲ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ

ಲಯನ್ ಗ್ರಾಬ್ಗ್ರಾಮನ್ / ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೆರೆಲಿನ್ / ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ
ಏಕತೆ, ಮರುಭೂಮಿ, ಸಾವು, ವಿನಾಶ / ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವನ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ / ಅವಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲದ ಏಕೀಕರಣ ಮರಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ

ನಿಕೊಟಾ
ಅಜ್ಞಾನದ ರೂಪಕ, ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಸ್ವರೂಪವು ಜನರು ಕೇವಲ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ನೈಜ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು: ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಳ್ಳಿನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ; ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ನಿಕೋಟೋಯ್ ಅವಿನಾಶವಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೃಜನಶೀಲ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು "ನೈಜ ಹೆಸರಿನ" ವಿಮೋಚನೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಎಂದಿನ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುನರುತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯ

ಪರ್ಪಲ್ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ
ಬಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರೆಜ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ; ಈ ಸಂಕೇತದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೆನ್ನೇರಳೆ ಹಾಲಿನ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು - "ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಭೂಮಿ"

ಸಿಕಂದ (ಕತ್ತಿ)
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಚೋದನೆ (ಕೋಶದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಹಾರಿ) ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಿಂದನೆ (ಮಾನವ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ) ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ; ಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಅಟ್ರೀಯಸ್ನನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಧ್ವನಿ ಅವರನ್ನು ಮರಳಲು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಅಧಿಕೃತ ಮೋಡ್)

ಡ್ಯಾಡಿ / ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಂಪ್ರೆಸ್ / ಅಥೆರ್ಜ್
ವಯಸ್ಕ, ಕನಸು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗೀಳು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ / ತನ್ನ ಆತ್ಮ, ಚೇತನ ಕಲ್ಪನೆಯ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ" ಎಂದು ಜೀವನದ / ಹೀರೋ-ಮಗು ಆಳ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ಗುಣವಾಗಲು ಕಿರಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯ

ಡ್ಯಾಡಿ: ಕುದುರೆ ಆರ್ಟೆಕ್ಸ್ / ಮೊರುಲಾ / ಯಗ್ರಾಮ್
Artex: ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಃಖ ಹೊರಬಂದು, ಹಿಂದೆ ನೋಡಲು ಹಿಂದೆ / Morula: ಹೊರಬಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ, ಉದಾಸೀನತೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ / Ygramúl ಬಿಟ್ಟು ಇದು "ಸರ್ವಜ್ಞಾರದರು" ಕಳೆಗುಂದಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು: ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾವಿಗೆ ಯಾತನಾಮಯವಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಹೊರಬಂದು - ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಂತೋಷದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ (. ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಕೊ)

ಯುಯುಲಾ
"ಧ್ವನಿ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್", ಪ್ರಶ್ನಸ್ಥಾನ, ರಹಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರದೆಯೇ, ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇವೆ ಉತ್ತರವನ್ನು: 1) ವಿಶ್ವದ ದ್ವಿರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಒಗಟುಗಳು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಕೆ ಹೊರಬರಲು, 2) ಅದರ ಅಪರಿಚಿತ ಆಳದಲ್ಲಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ, 3) ಯಾವುದೇ-ಪ್ರಯತ್ನದ ಝೆನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ

ಗ್ರೇಟ್ ಹುಡುಕಾಟ
ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ರೂಪಕ ಅಥವಾ ಓಪಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ - ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್

ಜೀವನದ ಮರಳು / ನೀರಿನ ಧಾನ್ಯ
ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅವಿನಾಶವಾದ ಸ್ವಭಾವ (ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜದ ಸಾದೃಶ್ಯ) / ಆಕ್ವಾ ವಿಟೆಯ್, ಮಾನವನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗಳ ಅನಾನುಕೂಲತೆ: ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷಯ ಶಕ್ತಿಯು: ಇದು ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ

ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ: ಚಿತ್ರದ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರಾದರೂ: "ನಾವು ನೀವು ಏನು ಬಯಸುವ - ವಿಶ್ವದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ" ಪುಸ್ತಕ ಬದಲಿಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರುಣ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆದರೆ ನೀವು "ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರೀಕ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ . "Auryn ನೀವು" ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗುರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ "ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವಯಸ್ಕ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವೇಕ್, ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಅನೀತಿಯನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ fellowmen ನೀರು ತರಲು: ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯೆಂದು ಕೂಡಾ ಓದಬಹುದು, ಹುಡುಕುವ, ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು - ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರಿತ ನಾಯಕನು "ತಲುಪಲು" ಬೇಕು.

"ಇದು ಅಗತ್ಯ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ." (ಓಶೋ)

ಸುಯೆನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸಲಹೆ

ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರಿನ್
ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಪ್ರತಿ - ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಬಹುದು! ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇ-ಶಾಪ್ ಸುಯೆನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್.

ಆರಿನ್

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ