ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು

7194x 17. 10. 2019 1 ರೀಡರ್

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಸಂಕೇತಗಳು.

ಚಿತ್ರಸಂಕೇತಗಳು

ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಕೇತಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರಸಂಕೇತವು ಹಲವಾರು ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು (ಅರ್ಥಗಳು). ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಡೀ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೌಖಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಪುರೋಹಿತರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾದ್ರಿಯಂತೆ ಪಾದ್ರಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ನಿಂದ ಥೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲೆಟ್ ವರೆಗಿನ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ "ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿ" ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ.

ಥೇಲ್ಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಿಂದ ತಂದ "ಜೀವನದ ನೀರು" ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರೂಪ ಏನು?

ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ನೀರು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ಘನೀಕರಣದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆಯು "ಶಕ್ತಿ" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಈಜಿಪ್ಟಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳು "ನೀರು" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ತರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಲವಾಗಿ ಸೈನುಸಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತರಂಗ ಅಥವಾ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸೈನ್ ತರಂಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಾದೃಶ್ಯವು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಹ್ನೆ

ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ತರಂಗ ತರಹದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ "ನೀರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು "ಶಕ್ತಿ" ಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪುರೋಹಿತರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ. ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ… ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ…

ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಓದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಒಳಗಿನವರು ಆಳವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪುರೋಹಿತರು ತನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಟೈಮ್, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಜಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂದು, ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು , ಅದು:

"ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೋಚನ."

ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆನ್ಹೋಟೆಪ್ III, ಆಯೆ ಮತ್ತು ಟಾಥ್-ಅಂಕ್-ಅಮೋನ್ (ಟುಟಾಂಖಮೆನ್) ನ ಸಮಾಧಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನೋಟವು ಪ್ರೀಸ್ಟೆಸ್ ಉರ್ಟ್ ಹೆಕಾವ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಣದ ನಂತರ ನಿಂತಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅರ್ಥವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. "ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು" ಎಂದು. ಅವಳ ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಕೈಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಪಡಿಸುವವರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಇದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪುರಾಣ" ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಪುರೋಹಿತರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ, ಜೀವವಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ - ಕೇವಲ ಒಂದು ಅನಂತ, ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಗರ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ (ನನ್). ದೇವರು ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಅತುಮ್ (ಆಲ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್)… (ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಅಟಾನ್

ಚಿಹ್ನೆ

NU ದೇವರು ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ನೀರಿನಿಂದ (ಶಕ್ತಿ) ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರಾ ದೇವರ ದೋಣಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, "ದೇವರು ಒಂಬತ್ತು ಮಹಾನ್ ದೇವರುಗಳನ್ನು" ಹೊತ್ತೊಯ್ದನು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿ

ರಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದೇವರುಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ) ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಚಲನೆ ಎಂದರೆ ಘಟನೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಚಲಿಸುವ ಘಟಕಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಾ, ಒಸಿರಿಸ್, ನು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ರೇಖೆಗಳು ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾ (ಖೇಪರ್) ದೇವರನ್ನು ಸ್ಕಾರಬಾ ಜೀರುಂಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಖೇಪರ್ ಪದದ ಅರ್ಥ "ತಿರುಗುವಿಕೆ", ಆದರೆ ಪೌಟ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ "ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಸ್ತು", ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದ್ಭುತವಾದ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಶಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ, ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ (ಅದರ ನಿಯಮಿತ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು (ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ), ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ: "ದೇವರುಗಳು" ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವ ರೂಪಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೆಂಡನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಸ್ಕಾರಬ್ (ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ) ಖೇಪರ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಬುದ್ದಿವಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂತತಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಕಾರಬ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಐಹಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಸ್ಕಾರಬ್ ಖೇಪರ್ನ ಚಿತ್ರಣವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಧ್ಯಾನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಈಜಿಪ್ಟಾಲಜಿ ಇಂದು ಖೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

"ಪವಿತ್ರ ಜೀರುಂಡೆ ಸ್ವ-ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಜೀರುಂಡೆಯು ಸಗಣಿ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು (ಇದು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು "ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದವನು" ಎಂಬ ಖೇಪ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್-ಕಪ್ಪು ಜೀರುಂಡೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ-ದೇವರ ಅಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸೂರ್ಯ-ದೇವರ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಜೀರುಂಡೆ ಸಗಣಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅವನ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿದಂತೆಯೇ, ಖೇಪರ್ ಸೂರ್ಯನ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಆಕಾಶದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸೌರ ಜೀರುಂಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಯತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ”.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ಕಲ್ಪನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ, ಸರ್ವತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಪಿಂಗಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕೆಳಗಿನ ಹೂದಾನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಲವಾರು ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅನಿಯಮಿತ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹೂದಾನಿ

ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ರೇಖೆಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಭೂಮಿಯ "ರಚನೆಗಳು" ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಎಸ್-ಆಕಾರದ ರೇಖೆಗಳ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಸುಳಿವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವುಗಳಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾಲ್ಮೆನಿ

ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸಾರವು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ dolmenů ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಕಸಸ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ್ವತಗಳವರೆಗೆ.

ಈ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಪಠ್ಯಗಳು ಮಾನವನನ್ನು "ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ" ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು (ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು) ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾದ ರಚನೆಗಳು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಧಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅನುರಣಿಸುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

- ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ (ಮಾಹಿತಿ) ಪ್ರಸಾರ,

- ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಂದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಯ ಜೈವಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಡಾಲ್ಮೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಮ್‌ನ ಲಂಬ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವನ ರೂಪಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನೆಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದೆ ಉಳಿಯಿತು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಜ್ಞಾನದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತು. ಥೇಲ್ಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು 5 000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊದಲು, ಪುರೋಹಿತರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು - ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅತಿರಂಜಿತ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯ ವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ “ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಳನ್ನು” ಗುರುತಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ medicine ಷಧ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಸೈಕಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ.

ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವು ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಕಸಸ್ನ han ೇನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಲ್ಮೆನ್.

ತೀರ್ಮಾನ

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪಠ್ಯದ ಶಿರೋನಾಮೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು - ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಮರೆಮಾಚುವ (ಸಮಯ) ಶಕ್ತಿ ಗಡಿಯಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾವು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಷಯವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸೆಸ್ VI ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ, ಭಾಗ ಎ, ದೃಶ್ಯ 7 ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ತುಣುಕು

ಆಹ್ವಾನ

ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮುಂಬರುವ ಉಪನ್ಯಾಸ 23.11.2019 - 24.11.2019 ಬ್ರನೋದಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ https://energyoflife.cz/valery-uvarov-v-brne/, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲೆರಿ Uvarov ಅವನು / ಅವಳು ಅವನ / ಅವಳ ಅಭ್ಯಾಸದಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಸಿದ ಅವನ / ಅವಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ

ಬ್ರನೋದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ವಿಷಯಗಳು:

  • ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು.
  • ಮನುಷ್ಯನ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಚಕ್ರಗಳು.
  • ಹೋರಸ್ ದಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
  • ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ;
  • ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು.
  • ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಜೈವಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ