ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವಿಗಳು ಡಿಎನ್‌ಎ ಬದಲಿಸಿದೆಯೇ?

23312x 25. 09. 2019 1 ರೀಡರ್

ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವಿಗಳು ಮಾನವ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ump ಹೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವಿವಿಧ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಡಿಎನ್‌ಎ ಕಡಿತವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ulate ಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ: ಭೂಮ್ಯತೀತ ಜೀವಿಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಏನು? ಮಾನವೀಯತೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು? ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗದ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳೇ?

ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು

ಮತ್ತೊಂದು umption ಹೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಕೇತವು ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವೃಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಈ ಜೀವನದ ಮರವು ಡಿಎನ್‌ಎ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಡಿಎನ್‌ಎ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ:

“ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಡಿಎನ್‌ಎ (ಎಂಟಿಡಿಎನ್‌ಎ) ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯವು "ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್‌ಗಳು", ಇದು ಉಳಿದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "

ಹೀಗಾಗಿ, ಡಿಎನ್‌ಎ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಜೀವನ ಒತ್ತಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಲೋಮಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಟೆಲೋಮಿಯರ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒತ್ತಡದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಂಡವು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಟೆಲೋಮಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇರಿಸಿ ಕಿರಿಯ. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್‌ಎ ಉನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ

1993 ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಗಳು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೈನ್ಯವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು, ಆದರೂ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯು ತುಂಬಾ ದೂರವಿತ್ತು. ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎನ್‌ಎಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ.

"ದಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ" ಶಿಖರಗಳು "ಮತ್ತು" ಮುಳುಗುವಿಕೆಗಳು "ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು. ದೂರವನ್ನು ದಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಡಿಎನ್‌ಎ ಇನ್ನೂ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. "ಏಕೆ?" ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರಿಚಿತ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.

ಮಾನವರು

ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮ್ಯತೀತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ (ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು, ಈಸ್ಟರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇತ್ಯಾದಿ) ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ದೃಶ್ಯ

ಸುಯೆನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು

ದೇಹ, ಭಾವನೆಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ದೇಹ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಮೂಲ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗರೂಕತೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಜೀವನದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ (ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಯೆನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)

ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 26.9.2019 ಗಾಗಿ ಸಲಹೆ

ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಟ್ಟಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾನ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಆಳವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟುಜೆಮ್ ವಿ ಪ್ರೇಗ್ 2 ನಲ್ಲಿನ ಅಮಂಕ ಟೀಹೌಸ್ (ಹಾಲ್ಕೊವಾ 8). ಇದು ಐಪಿ ಪಾವ್ಲೋವಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆ. ಧರಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 17: 45 ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಂಗ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಡಿಮ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಅವರು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಇಜಿ ಅಳತೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ: 100Kč
ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ: 777 703 008.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ