ನಿಮಗೆ ಐರಿಶ್ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

1577x 13. 01. 2020 1 ರೀಡರ್

10 ಪ್ರಮುಖ ಐರಿಶ್ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. "ಸೆಲ್ಟಿಕ್" ಎಂಬ ಪದವು ಕ್ರಿ.ಪೂ 500 ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಶ 400 ರ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ಕಬ್ಬಿಣಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದವು, ಅದು ಈಗ ಐರಿಶ್ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಐರಿಶ್ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಈ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

1. ಬೆಳಕಿನ ಮೂರು ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವೆನ್

ಹಚ್ಚೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ನವ-ಮಾಂತ್ರಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೆಲ್ಷ್ ಕವಿ ಅಯೊಲೊ ಮೊರ್ಗನ್ವ್ಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮೂಲತಃ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. “ಅವೆನ್” ಎಂಬ ಪದವು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೊದಲು 9 ನೇ ಶತಮಾನದ “ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಬ್ರಿಟೋನಮ್” ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಹೊರಗಿನ ಕಿರಣಗಳು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಣವು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅವೆನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊರ ರೇಖೆಗಳು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ರೇಖೆಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

2. ಬ್ರಿಗಿಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಿಗಿಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ಟುವಾಥಾ ಡಿ ದಾನನ್ ಅವರ ಬ್ರಿಗಿತಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅವರು ಐರಿಶ್ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡುವ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಇಂಬೊಲ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ರೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ದೇವತೆ ಬ್ರಿಜಿಡ್ ಸೇಂಟ್ ಆದರು. ಕಿಲ್ಡೇರ್ನ ಬ್ರಿಗಿತಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಬಳಕೆ.

ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐರಿಶ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಬ್ರಿಗೈಟ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಬ್ರಿಗಿತಾ ಒಬ್ಬರು.

3. ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಡ

ಬ್ರಿಗಿಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಡ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಇವು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇದೆ.

ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಚಿಹ್ನೆಯು ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಪೇಗನ್ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐರಿಶ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

4. ಹಸಿರು ಮನುಷ್ಯ

ಹಸಿರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊಂಪಾದ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಗಮನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.

ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಸೈಪ್ರಸ್‌ನ ನಿಕೋಸಿಯಾದ ಏಳು ಹಸಿರು ಪುರುಷರು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ - ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಏಳು ಹಸಿರು ಪುರುಷರ ಸಾಲು. ನಿಕೋಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್.

5. ವೀಣೆ

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲಾಂ, ನ, ಐರಿಶ್ ವೀಣೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಐರಿಶ್ ಯೂರೋ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬಿಯರ್‌ನ ಲಾಂ is ನವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾನೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಿಂದ ಫೀನಿಷಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳಾಗಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಗೆ ತಂದರು ಎಂಬ ump ಹೆಗಳಿವೆ. 10 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇದು ಐರಿಶ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಿರೀಟವು ವೀಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲಾ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ಶಕ್ತಿಯ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ - ದಾರಾ ಗಂಟು

ಈ ನಂಬಲಾಗದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ದಾರಾ ನೋಡ್. ದಾರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು 'ಡೋಯಿರ್' ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 'ಓಕ್' ಎಂಬ ಐರಿಶ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರಪಂಚ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಕಗಳ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮರವೆಂದರೆ ಓಕ್ಟ್ರೀ (ಓಕ್)

ದಾರಾ ಮೂಲ ಗಂಟು - ಶಕ್ತಿಯ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ

ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಂಟು ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾರಾ ಗಂಟು ಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

6. ಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್

ನಾವು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐರಿಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು.

ಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೋವರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂರು ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಎಲೆಗಳು ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಐರಿಶ್ ಡ್ರುಯಿಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಹಂತಗಳಂತೆ, ಚಂದ್ರನ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ.

19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ ಐರಿಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಿರೀಟದ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.

7. ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾನ್ ಬೆಥಾದ್

ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶಾಖೆಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಗಳು ಮಾನವ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಪಂಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಮರಗಳು ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರಪಂಚ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಕಗಳ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮರವೆಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಓಕ್ಟ್ರೀ ಅಕ್ಷ ಮುಂಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಕೇಂದ್ರ. ಓಕ್, ದೌರ್ ಎಂಬ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಹೆಸರು ಈ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮೂಲಕ (ಬಾಗಿಲು) - ಓಕ್ ಮೂಲವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಇತರ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಐರಿಶ್ ದಂತಕಥೆಗಳು ಮರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಂತಹ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ನಂಬಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಮರವು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ (ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಚಳಿಗಾಲ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೆಲ್ಟ್ಸ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

8. ಟ್ರೈಕ್ವೆಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಗಂಟು

ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಗಂಟುಗಳಂತೆ, ಟ್ರೈಕ್ವೆಟ್ರಾ ಒಂದು ತಡೆರಹಿತ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಗಂಟು ಅರ್ಥ:

ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅವರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿನ ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಂದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರೈಕ್ವೆತ್ರಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು is ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಳ ವಿವರಣೆಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಥಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

9. ಟ್ರಿಸ್ಕೆಲೆ

ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಐರಿಶ್ ಚಿಹ್ನೆ ಟ್ರಿಸ್ಕೆಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಸ್ಕೆಲಿಯನ್. ಟ್ರಿಸ್ಕೆಲೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನ್ಯೂಗ್ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿ.ಪೂ 3200 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು were ಹೆಗಳಿವೆ

ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿವರಣೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಅಥೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು:

ಸುಟ್ಟ ಜಗ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಸುರುಳಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 1400-1350ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಾಡಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಸುರುಳಿಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೂಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸೇರಿವೆ:

ಜೀವನದ ಮೂರು ಹಂತಗಳು: ಜೀವನ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ

ಮೂರು ಅಂಶಗಳು: ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ

ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ, ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ.

10. ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್‌ನ ಉಂಗುರ

ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್‌ನ ಉಂಗುರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐರಿಶ್ ಉಂಗುರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ಕೈಗಳು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಹೃದಯವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟವು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ). ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ..

ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್ ಐರಿಶ್ ಪದ "ಆನ್ ಕ್ಲಾಚ್" ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ "ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಕರಾವಳಿ". ಇದು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್‌ನ ನೋಟವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಗಂಟಲು, ಒರಟಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಫೋನೆಟಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ "ಜಿಹೆಚ್" ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾಲ್ವೇ ಬಳಿಯ ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರ ರಿಚರ್ಡ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದರು. ಜಾಯ್ಸ್‌ನನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಮಾರಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ತುದಿಯನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ಇರಿಸಿ: ಧರಿಸಿದವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೃದಯದ ತುದಿಯೊಂದಿಗೆ: ಧರಿಸಿದವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ತುದಿಯನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ಇರಿಸಿ: ಧರಿಸಿದವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೃದಯದ ತುದಿಯೊಂದಿಗೆ: ಧರಿಸಿದವನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ಲಾಡ್‌ಡಾಗ್ ರಿಂಗ್‌ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಲ್ವೇ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ರೀತಿ (ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ದೂರವಿರುವ ಹೃದಯ) ಅದರ "ಹೃದಯವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇರಿದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ